Search results

 1. Inštančná segmentácia medicínskych dát
  Knapová Kristína ; 070400  Malík Peter (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151435
  diplomová práca
  book

  book

 2. Všeobecná inštančná segmentácia objektov pomocou hlbokých neurónových sietí
  Malík Peter ; 070400  Malík Peter (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151452
  diplomová práca
  book

  book

 3. Detekcia bežných objektov pomocou konvolučných neurónových sietí
  Válka Peter ; 070400  Malík Peter (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2
  neurónové siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145510
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 4. Deep neural network for human detection
  Schnürer Martin ; 070400  Malík Peter (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2
  neurónové siete konvolučné neurónové siete neural networks
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145503
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 5. Automatická detekcia osôb a sledovanie ich pohybu v obrazovom toku dát
  Valocký Daniel ; 070400  Malík Peter (Thesis advisor)
  2017
  FIIT ; Date of acceptation : 13.06.2017 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo ; Degree program : I-SI2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127013
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 6. Sledovanie pohybu osôb v obrazovom toku dát v reálnom čase
  Matuš Juraj ; 070400  Malík Peter (Thesis advisor)
  2017
  FIIT ; Date of acceptation : 13.06.2017 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo ; Degree program : I-SI2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126975
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 7. Rozoznanie statických objektov v obraze pre účely navigácie autonómnych lietajúcich robotov
  Pisarovič Dominik ; 070400  Malík Peter (Thesis advisor)
  2016
  FIIT ; Date of acceptation : 21.06.2016 ; Degreee discipline : 9.2.4. počítačové inžinierstvo ; Degree program : B-IT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131692
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 8. Sledovanie pohybu osôb v obrazovom toku dát
  Matuš Juraj ; 070100  Malík Peter (Thesis advisor)
  2015
  FIIT ; Date of acceptation : 16.06.2015 ; Degreee discipline : 9.2.4. počítačové inžinierstvo ; Degree program : B-PKSS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=97207
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 9. Príspevok k algoritmom priamej a sätnej MDCT a návrh vysoko škáľovateľnej hardvérovej architektúry na urýchlenie výpočtu MDCT : Dát. obhaj. 8.12.2010, čís.ved.odb.26-13-9
  Malík Peter  Ďuračková Daniela (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010
  FEI ; . - 95 s
  elektronika Hardvér algoritmy
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 10. Simulation of Unsteady Groundwater Flow in the Vicinity of Snow-up Lakes in Mountain Region
  Baroková Dana ; V170  Šoltész Andrej ; V170 Malík Peter
  Water Management and Hydraulic Engineering : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article