Search results

Records found: 90  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu50676^"
 1. Skladovanie a preprava plynu vo forme hydrátov / aut. Ján Rajzinger, František Ridzoň
  Rajzinger Ján  Ridzoň František ; 020060
  SLOVGAS : . Roč. 25, č. 6 (2016), s. 32-36
  zemný plyn natural gas
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Hydráty plynu ako zdroj energie budúcnosti / aut. Ján Rajzinger, František Ridzoň
  Rajzinger Ján  Ridzoň František ; 020060
  SLOVGAS : . Roč. 25, č. 4 (2016), s. 19-24
  zemný plyn palivo natural gas fuel
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Projektový a konštrukčný návrh napájacej nádrže parnej kotolne
  Briatka Juraj ; 020060  Rajzinger Ján (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; 15.06.2016 ; 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; I-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133476
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Návrh, optimalizácia a energetická bilancia systému zásobovania teplom a chladom
  Chovančíková Romana ; 020060  Rajzinger Ján (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; 15.06.2016 ; 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; I-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133475
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Vplyv konštrukčného riešenia a prevádzky podávača kotla na dendromasu na emisie oxidu uhoľnatého
  Bálint Michal ; 020060  Rajzinger Ján (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; 13.06.2016 ; 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; B-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133148
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Využitie expanznej turbíny na modelovej regulačnej stanici zemného plynu
  Chovančíková Romana ; 020060  Rajzinger Ján (Thesis advisor)
  SJF ; 16.06.2014 ; 44

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107756
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Možnosti sekvestrácie oxidu uhličitého do formy nanoštruktúr zmesi plynu a vody
  Varhoľ Viliam ; 020060  Rajzinger Ján (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; 15.06.2015 ; 5.2.29. energetika ; B-ESTR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100177
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Meranie a výpočet maximálneho obsahu vodnej pary v ZP v plynárenských sústavách
  Zöldová Anna ; 020060  Rajzinger Ján (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; 17.06.2015 ; 5.2.29. energetika ; I-TESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112933
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Vplyv zloženia ZP na energetickú náročnosť prečerpávacích kompresorov nasadených ako nástroj pre znižovanie sklenníkových emisií metánu
  Maslíková Katarína ; 020060  Rajzinger Ján (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; 17.06.2015 ; 5.2.29. energetika ; I-TESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112942
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Aplikácia metódy riadenia údžby a inšpecií založenej na rizikách na 27 MW turbokompresorovej jednotke Cooper-Rolls spoločnosti Eustream.
  Uherčík Marek ; 020060  Rajzinger Ján (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; 17.06.2015 ; 5.2.29. energetika ; I-TESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112930
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book