Search results

 1. Návrh a analýza riadenia pre model regálového zakladača v laboratóriu C026
  Jašková Mária  Drozd Peter (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009
  FEI ; . - 52 s
  kybernetika laboratórne skúšky výrobné linky Simatic
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Riadenie modelu diskrétneho udalostného systému spojené s vizualizáciu dát na webe
  Pilarčík Roman  Drozd Peter (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007
  FEI ; . - 68 s
  kybernetika Petriho siete PLC webové systémy vizualizácia dát
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Návrh riadenia pre model žeriavu a systému dopravníkov v lab. C a vizualizácia oboch systémov na počítači
  Ertel Dušan  Drozd Peter (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007
  FEI ; . - 97 s
  kybernetika Modely simulačné vizualizácia procesov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Vytvorenie grafického prostredia v PHP pre riadenie vybraného systému simulovaného v Matlabe
  Šroba Jozef  Drozd Peter ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006 . - 90 s
  automatizácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Modelovanie diskrétnych systémov podliehajúcich dynamickým zmenám
  Drozd Peter ; E010  Hrúz Branislav ; E260 Mrafko Leo ; E011
  Kybernetika a informatika 2006 : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Systém vizualizácie dát a export dát medzi WinCC-Microsoft SQL databázou
  Rybárik Ján  Drozd Peter (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006
  FEI ; . - 105 s
  automatizácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Modely chemických reaktorov v laboratóriu C025 a návrh regulačných slučiek pre model
  Migra Stanislav  Flochová Jana (Thesis advisor) ; E260 Drozd Peter (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006
  FEI ; . - 57 s príl.
  kybernetika
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Adaptívne štruktúry použivané pri riadení diskrétnych udalostných systémov
  Drozd Peter ; E010  Flochová Jana (Thesis advisor) ; E260
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004 . - 121 s
  automatizácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Modular Adaptive Approaches in DES Failure Diagnosis and Control
  Flochová Jana ; E260  Kollárik Pavol Drozd Peter ; E010
  IEEE SMC 2004. International Conference on System, Man & Cybernetics : . s.1832-1836
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article