Search results

 1. Použitie Ramanovej spektroskopie pri identifikácii nebezpečných chemických látok v teréne pre jednotky Hasičského a záchranného zboru
  Otajovičová Mária ; 065000  Čička Roman ; 061000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 29.06.2020 ; Degreee discipline : bezpečnostné vedy ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151872
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Analysis of microstructure in AlSi7Mg0.3 cast alloy with different content of Fe / aut. L Kuchariková, Eva Tillová, Mária Chalupová, Magdalena Mazur, Adrián Herčko, Roman Čička
  Kuchariková L.  Tillová Eva Chalupová Mária Mazur Magdalena Herčko Adrián Čička Roman ; 061000
  TRANSCOM 2019 : . S. 59-67
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146519301711
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Štúdium nadmolekulovej štruktúry, mechanických a termických vlastností zliatin PET a PBT / aut. Ivona Černičková, Roman Čička, Libor Ďuriška, Matej Pašák
  Černičková Ivona ; 061000  Čička Roman ; 061000 Ďuriška Libor ; 061000 Pašák Matej ; 061000
  2. Strategický seminár na podporu spolupráce medzi akadémiou - univerzitami - priemyslom : . S. 29
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 4. Dvojosová horizontálna turbína : prihláška úžitkového vzoru č. 36-2017, dátum podania prihlášky: 13.02.2017, dátum zverejnenia prihlášky: 02.08.2017, Vestník ÚPV SR č. 08/2017, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 04.01.2018, Vestník ÚPV SR č. 01/2018, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 7981 / aut. Štefan Svrček, Peter Pokorný, Štefan Václav, Miroslava Mĺkva, Pavol Božek, Roman Čička, Katarína Senderská
  Svrček Štefan  Pokorný Peter ; 063000 Václav Štefan ; 063000 Mĺkva Miroslava ; 064000 Božek Pavol ; 063800 Čička Roman ; 061000 Senderská Katarína
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018 . - 5 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/36-2017
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 5. Kovové a nekovové materiály / aut. Roman Moravčík, Marián Hazlinger, Roman Čička, Jana Moravčíková, Antonín Náplava [elektronický zdroj]
  Moravčík Roman ; 061000  Hazlinger Marián ; 061000 Čička Roman ; 061000 Moravčíková Jana ; 063800 Náplava Antonín ; 061000
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2018 . - 222 s.
  ISBN 978-80-8096-253-1
  spracovanie materiálov degradačné procesy
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  (1) - skriptá
  (2) - učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 6. Microstructure, Phase Occurrence and Corrosion behavior of As-Solidified and As-Annealed Al-Pd alloys / aut. Libor Ďuriška, Marián Palcut, Martin Špoták, Ivona Černičková, Ján Gondek, Pavol Priputen, Roman Čička, Dušan Janičkovič, Jozef Janovec
  Ďuriška Libor ; 061000  Palcut Marián ; 061000 Špoták Martin Černičková Ivona ; 061000 Gondek Ján ; 061000 Priputen Pavol ; 061000 Čička Roman ; 061000 Janičkovič Dušan Janovec Jozef ; 902680
  Journal of Materials Engineering and Performance . Vol. 27, iss. 4 (2018), s. 1601-1613
  Al-Pd alloys Corrosion resistance intermetallics
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11665-018-3245-6
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=3&SID=C3ipjcRJu632TuB5M82&page=1&doc=1
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 7. Dvojosová horizontálna turbína : prihláška patentu č. 7-2017, dátum podania prihlášky: 23.01.2017, stav: zverejnená patentová prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 02.08.2018, Vestník ÚPV SR č. 08/2018 aut. Štefan Svrček, Peter Pokorný, Štefan Václav, Miroslava Mĺkva, Pavol Božek, Roman Čička, Katarína Senderská
  Svrček Štefan  Pokorný Peter ; 063000 Václav Štefan ; 063800 Mĺkva Miroslava ; 064000 Božek Pavol ; 063800 Čička Roman ; 061000 Senderská Katarína
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018 . - 6 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/7-2017
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 8. Analýza fázových premien v nástrojovej oceli pomocou experimentálnej a výpočtovej termodynamiky
  Gabriš Ľubomír ; 061000  Čička Roman ; 061000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 11.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138470
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Microstructure and growth kinetics of alloy layer in the Fe-Zn system / aut. Martin Šumec, Martin Babinec, Peter Gogola, Ján Gondek, Martin Kusý, L Suarez, Roman Čička
  Šumec Martin  Babinec Martin Gogola Peter ; 061000 Gondek Ján Kusý Martin ; 061000 Suarez L. Čička Roman ; 061000
  Metal 2018 : . S. 1270-1274
  intermetallic phases metallurgy iron
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059402105&origin=SingleRecordEmailAlert&dgcid=raven_sc_search_en_us_email&txGid=9f14fcbf57ef5989be739e8832862142
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. The effect of increased Cu content on microstructure and melting of utilized Sn-0.3Ag-0.7Cu solder / aut. Marián Drienovský, Lýdia Rízeková Trnková, Roman Čička, Pavol Priputen, Marcela Pekarčíková, Jozef Janovec
  Drienovský Marián ; 061000  Rízeková Trnková Lýdia ; 061000 Čička Roman ; 061000 Priputen Pavol ; 061000 Pekarčíková Marcela ; 061000 Janovec Jozef ; 902680
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 26, no. 43 (2018), s. 33-44
  intermetallic compound solidification thermodynamic calculations
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2019/01/VP43_4_VP43_Drienovsk%C3%BD.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article