Search results

 1. Použitie Ramanovej spektroskopie pri identifikácii nebezpečných chemických látok v teréne pre jednotky Hasičského a záchranného zboru
  Otajovičová Mária ; 065000  Čička Roman ; 061000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 29.06.2020 ; Degreee discipline : bezpečnostné vedy ; Degree program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151872
  diplomová práca
  book

  book

 2. Analysis of microstructure in AlSi7Mg0.3 cast alloy with different content of Fe / aut. L Kuchariková, Eva Tillová, Mária Chalupová, Magdalena Mazur, Adrián Herčko, Roman Čička
  Kuchariková L.  Tillová Eva Chalupová Mária Mazur Magdalena Herčko Adrián Čička Roman ; 061000
  TRANSCOM 2019 : . S. 59-67
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146519301711
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Kovové a nekovové materiály / aut. Roman Moravčík, Marián Hazlinger, Roman Čička, Jana Moravčíková, Antonín Náplava [elektronický zdroj]
  Moravčík Roman ; 061000  Hazlinger Marián ; 061000 Čička Roman ; 061000 Moravčíková Jana ; 063800 Náplava Antonín ; 061000
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2018 . - 222 s.
  ISBN 978-80-8096-253-1
  spracovanie materiálov degradačné procesy
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  (1) - skriptá
  (2) - učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Microstructure, Phase Occurrence and Corrosion behavior of As-Solidified and As-Annealed Al-Pd alloys / aut. Libor Ďuriška, Marián Palcut, Martin Špoták, Ivona Černičková, Ján Gondek, Pavol Priputen, Roman Čička, Dušan Janičkovič, Jozef Janovec
  Ďuriška Libor ; 061000  Palcut Marián ; 061000 Špoták Martin Černičková Ivona ; 061000 Gondek Ján ; 061000 Priputen Pavol ; 061000 Čička Roman ; 061000 Janičkovič Dušan Janovec Jozef ; 902680
  Journal of Materials Engineering and Performance . Vol. 27, iss. 4 (2018), s. 1601-1613
  Al-Pd alloys Corrosion resistance intermetallics
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11665-018-3245-6
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=CCC&search_mode=GeneralSearch&qid=3&SID=C3ipjcRJu632TuB5M82&page=1&doc=1
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 5. Dvojosová horizontálna turbína : prihláška patentu č. 7-2017, dátum podania prihlášky: 23.01.2017, stav: zverejnená patentová prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 02.08.2018, Vestník ÚPV SR č. 08/2018 aut. Štefan Svrček, Peter Pokorný, Štefan Václav, Miroslava Mĺkva, Pavol Božek, Roman Čička, Katarína Senderská
  Svrček Štefan  Pokorný Peter ; 063000 Václav Štefan ; 063800 Mĺkva Miroslava ; 064000 Božek Pavol ; 063800 Čička Roman ; 061000 Senderská Katarína
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018 . - 6 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/7-2017
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 6. Dvojosová horizontálna turbína : prihláška úžitkového vzoru č. 36-2017, dátum podania prihlášky: 13.02.2017, dátum zverejnenia prihlášky: 02.08.2017, Vestník ÚPV SR č. 08/2017, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 04.01.2018, Vestník ÚPV SR č. 01/2018, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 7981 / aut. Štefan Svrček, Peter Pokorný, Štefan Václav, Miroslava Mĺkva, Pavol Božek, Roman Čička, Katarína Senderská
  Svrček Štefan  Pokorný Peter ; 063000 Václav Štefan ; 063000 Mĺkva Miroslava ; 064000 Božek Pavol ; 063800 Čička Roman ; 061000 Senderská Katarína
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018 . - 5 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/36-2017
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 7. Analýza fázových premien v nástrojovej oceli pomocou experimentálnej a výpočtovej termodynamiky
  Gabriš Ľubomír ; 061000  Čička Roman ; 061000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 11.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138470
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Kalorimeter na meranie účinnosti svetelných zdrojov : prihláška úžitkového vzoru č. 247-2017, dátum podania prihlášky: 10.11. 2017, dátum zverejnenia prihlášky: 2.5.2018, Vestník ÚPV SR č. 05/2018, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8227, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 1.10.2018. Zverejnená patentová prihláška č. 114-2017, dátum podania prihlášky: 10.11.2017, dátum zverejnenia prihlášky: 04.06.2019, Vestník ÚPV SR č. 06/2019 / aut. Jozef Martinka, Filip Martinka, Roman Čička, Ivan Hrušovský, Marián Drienovský
  Martinka Jozef ; 065300  Martinka Filip Čička Roman ; 061000 Hrušovský Ivan Drienovský Marián ; 061000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018 . - 6 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/247-2017
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/114-2017
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 9. Aparatúra na stanovenie minimálnej teploty iniciácie horľavých kvapalín a spôsob : prihláška patentu č. 8-2017, dátum podania prihlášky: 30.1.2017, stav: zverejnená prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 2.8.2018, Vestník ÚPV SR č. 08/2018 / aut. Jozef Martinka, Karol Balog, Roman Čička
  Martinka Jozef ; 065300  Balog Karol ; 065000 Čička Roman ; 061000
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2018 . - 6 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/8-2017
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 10. Observation on the formation of β-Al5FeSi phase depending on the content of Fe in Aluminium Cast Alloy / aut. L Kuchariková
  Kuchariková Lenka  Tillová Eva Belan Juraj Chalupová Mária Švecová Ivana Čička Roman ; 061000 Uhríčik Milan
  Manufacturing technology : . Vol. 18, iss. 4 (2018), s. 611-615
  aluminium alloys cast iron porosity
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85058055881&origin=SingleRecordEmailAlert&dgcid=raven_sc_affil_en_us_email&txGid=c87fa76a707082131edafbab5723ad2f
  https://arl.ujep.cz/arl-ujep/cs/csg/?repo=ujeprepo&key=71082741478
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article