Search results

 1. Optimalizácia strihacieho a lisovacieho zariadenia KOMAX 433 = Optimalization of Cutting and Pressing Machine Komax 433 : Diplomová práca
  Aschenschwandtner Dušan  Parízek Jaroslav (xxx) Ružarovský Roman (Consultant) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008
  MTF ; . - 86 s príl., 1 CD-ROM
  strihací automat lisovací automat
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Squash pre každého
  Lyscom David  Baranec Dušan (Translator)
  Nitra : NORMEX, 2002 . - 178 s.;obr
  ISBN 80-967852-1-4
  príručka
  book

  book

 3. Elektronický indikátor smeru vetra s mikroprocesorovým vyhodnocovaním údajov
  Šoltýs Ján  Parízek Jaroslav (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2000
  FEI ; . - 57 s
  elektronika
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Elektronický anemometer
  Piater Rastislav  Parízek Jaroslav (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2000
  FEI ; . - 63 s
  elektronika
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Autonómny mikroprocesorový systém pre meranie atmosferického tlaku
  Paldan Peter  Parízek Jaroslav (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2000
  FEI ; . - 44 s príl.
  elektronika
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Systém pre zber a vyhodnocovanie údajov tlakového senzora pomocou jednočipového mikropočítača : Dipl.práca
  Meričko Adrián  Parízek Jaroslav (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1998
  FEI ; . - 45 s., príl.disketa
  elektronika
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Systém pre zber a vyhodnocovanie údajov teplotného senzora jednočipového mikropočítača : Dipl.práca
  Kováč Dušan  Parízek Jaroslav (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1998
  FEI ; . - 48 s
  elektronika
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Thermionic emission-tunnelling theory of charge transport through a Schottky contact at low injection
  Racko Juraj ; E030  Grmanová Alena ; E030 Parízek Jaroslav Breza Juraj ; E030
  Czechoslovak Journal of Physics . Vol. 47 (1997), s.649-655
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 9. Teória a didaktika zvoleného športu basketbal / [aut.]Mačura,Peter a kol
  Mačura Peter 
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1994 . - 117 s : Obr.,lit.,slovník
  ISBN 80-223-0696-7
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0001
  book

  book

 10. Suché leptanie polovodičov podporované svetelným žiarením : Kand.diz.práca : V.odb. 26-11-9 : Obh. 13.04.1994 / [aut.] Parízek,Jaroslav, Ing.; Škol. Harman,Rudolf
  Parízek Jaroslav  Harman Rudolf (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1993 . - 137 s : lit.,príl + Autoref.1993, 19 s
  Mikroelektronika iónové leptanie laserové leptacie procesy
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book