Search results

 1. Referenčný rok pre Slovensko. Vytvorenie RR pre 5 reprezentatívnych lokalít SR
  Šebestová Viera ; V180  Štujber Miloslav ; V180
  31. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavu pozemního stavitelství 2007 : . s.86-93
  článok zo zborníka
  AEE - Scientific titles in foreign not noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 2. Referenčný rok pre Slovensko - zásady pre zostavenie RR
  Šebestová Viera ; V180  Štujber Miloslav ; V180
  31. mezinárodní vědecká konference kateder a ústavu pozemního stavitelství 2007 : . s.118-124
  článok zo zborníka
  AEE - Scientific titles in foreign not noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 3. Zásady tvorby referenčného roka (RR). Referenčný rok pre 5 reprezentatívnych lokalít SR
  Šebestová Viera ; V180  Štujber Miloslav ; V180
  Budovy a prostredie 2007 : . s.120-125
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Hydroizolácie spodných stavieb : Technické parametre. Hydroizolačné konštrukcie. Komponenty hydroizolácií. Realizačné firmy. Dodávatelia.
  Adamská Gabriela ; V180  Šebestová Viera ; V180 Bollová Gabriela Ellingerová Helena ; V270 Lovich Peter ; A1110
  Bratislava : Eurostav, 2006 . - 135 s
  ISBN 80-89228-04-6
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF9110
  book

  book

 5. Kontrolný a sanačný systém hydroizolácie konštrukcií spodnej stavby
  Šebestová Viera ; V180 
  Nové poznatky v teórii konštrukcií pozemných stavieb a ich uplatnenie v stavebnej praxi - 2005 : . s.156-159
  hydroizolácie fóliové hydroizolácie spodnej stavby waterpfoofing made of foils basement waterproofing control and renovation system
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Kótovanie základných a koordinačných rozmerov v stavebných výkresoch
  Adamská Gabriela ; V180  Šebestová Viera ; V180
  Stavba . Roč. 8, č. 4 (2005), s.54-55
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Prieniky izolovanými konštrukciami v podzemných častiach budovy
  Adamská Gabriela ; V180  Šebestová Viera ; V180
  Stavba . Roč. 8, č. 3 (2005), s.42-43
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Modulová koordinácia a jej uplatnenie v projektovej dokumentácii
  Šebestová Viera ; V180  Adamská Gabriela ; V180
  28. vedecká konferencia katedier a ústavov konštrukcií pozemných stavieb : . s.131-132
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 9. Dynamický model vonkajšej klímy na optimalizáciu energetickej spotreby a komfortu budov
  Šebestová Viera ; V180 
  28. vedecká konferencia katedier a ústavov konštrukcií pozemných stavieb : . , s.127-130
  zborník (príspevkov)
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  BED
  article

  article

 10. Výber slovenských technických noriem pre výstavbu a stavebníctvo : Stav k 30.júnu 1996
  Puškár Anton ; V180  Šebestová Viera ; V180
  Bratislava : Ministerstvo výstavby a verejných prác SR, 1996 . - 313 s
  ISBN 80-88836-09-3
  zbierka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0300
  book

  book