Search results

 1. Návrh opatrení pre zlepšenie tvorby finančnej stratégie v SLOVARM, a.s., Bratislava = Proposal measure for improved predicate financial strategy : Bakalárska práca
  Zemanová Dáša  Knapová Dušana (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 61 s príl (1 CD-ROM)
  finančná stratégia cash flow
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení pre zlepšenie tvorby podnikovej stratégie v SAM HOLDING a.s. Košice = Draft of measures for improvement of the business strategy creation in SAM HOLDING, Inc. Košice : Bakalárska práca
  Sadloňová Dana  Knapová Dušana (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 55 s 1 CD-ROM
  strategický manažment podniková stratégia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení pre rozvoj marketingového mixu v MATEP spol. s r.o., Bratislava = A projection of measures for improvement of marketing mix in MATEP, spol s r.o., Bratislava : Bakalárska práca
  Zelnerová Lucia  Knapová Dušana (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 52 s 1 CD-ROM
  marketing mix
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení pre zlepšenie tvorby podnikovej stratégie v SOZAR s.r.o. Humenné : Bakalárska práca
  Pichoňský Pavol  Knapová Dušana (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 56 s 1 CD-ROM
  podniková stratégia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 5. Návrh opatrení pre zlepšenie spôsobu kalkulácie nákladov a ich použitia pri tvorbe cien v Hörle Tr?d s.r.o. Nitra = Proposal measures for advance of method of calculation of costs and their application in establishing of prices in Hörle Tr?d, Ltd Nitra : Bakalárska práca
  Viselka Andrej  Knapová Dušana (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 52 s príl (1 CD-ROM)
  kalkulácie ceny
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Podnikové hospodárstvo II. Plant Management II : Návody na cvičenia. Manual for exercises
  Černá Ľubica ; M4000  Jakábová Martina ; M4000 Prajová Vanesa ; M4000 Szabó Peter ; M8700 Fojtíková Alexandra ; M190 Knapová Dušana ; M190
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2008 . - 186 s
  ISBN 978-80-8096-059-9
  podnikové hospodárstvo cenová politika náklady
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  (4) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 7. Návrh opatrení pre rozvoj marketingového mixu v General Motors Southeast Europe Kft., Bratislava : Bakalárska práca
  Mihalovičová Zuzana  Knapová Dušana (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 54 s príl (1 CD-ROM)
  marketing mix
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení pre rozvoj marketingovej stratégie v CH-PRINT, a.s. Stará Turá = Project of measures for the expansion of marketing strategy in CH-PRINT, a.s. Stará Turá : Bakalárska práca
  Hrašna Michal  Knapová Dušana (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 60 s 1 CD-ROM
  marketingová stratégia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení pre rozvoj marketingového mixu v HORNET, spol. s r.o. Považská Bystrica = Arrangement application for marketing mix expanision of HORNET, spol. s r.o. : Bakalárska práca
  Mináriková Lenka  Knapová Dušana (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 47 s príl (1 CD-ROM)
  marketing mix
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Marketingový mix - tvorba a realizácia v mikroprostredí firmy : Bakalárska práca
  Šikulová Monika  Knapová Dušana (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 61 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment marketing-mix
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book