Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu52839^"
 1. Návrh metodiky riadenia kariéry zamestnancov v stredných a veľkých podnikoch
  Školárová Zuzana ; M4000  Holková Andrea (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54291
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Návrh metodiky riadenia kariéry zamestnancov v stredných a veľkých podnikoch = Draf of the methodology of employee´s career management in middle and big companies : Dizertačná práca
  Školárová Zuzana ; M4000  Holková Andrea (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 138 s príl
  profesijná kariéra riadenie kariéry
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zníženie fluktuácie zamestnancov vo firme Chladiace veže Bohunice s.r.o., Jaslovské Bohunice
  Trubač Ivan  Školárová Zuzana (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  stabilizácia personálny manažment fluktuácia stabilization
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46894
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Value of the education for career management in organization
  Školárová Zuzana ; M4000  Holková Andrea ; M4000
  International Doctoral Seminar 2010 : . s.481-486
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Návrh opatrení na zdokonalenie adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v Cargo Slovakia a.s., Bratislava
  Bučko Ján  Školárová Zuzana (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  adaptačný program riadenie ľudských zdrojov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52333
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení na zdokonalenie systému získavania a výberu zamestnancov v ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s. Trnava
  Šimková Beáta  Školárová Zuzana (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  human resources ľudské zdroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47175
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvoja : Záverečná správa za celu dobu riešenia projektu VEGA č. 1/0156/08
  Holková Andrea ; M4000  Čambál Miloš ; M4000 Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000 Šujanová Jana ; M4000 Vaňová Jaromíra ; M4000 Makyšová Helena ; M4000 Szabó Peter ; M8700 Molnárová Dagmar ; M190 Cagáňová Dagmar ; M4000 Šefčíková Miriam ; M4000 Baková Lucia ; M4000 Školárová Zuzana ; M4000 Campbell Jana ; M190 Babeľová Ivana ; M4000 Mišáková Barbora ; M190 Seidlová Eva ; M4000 Školárová Zuzana ; M4000 Hoghová Katarína ; M190 Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína ; M190 Fleischhacker Peter ; M4000 Tibenská Zuzana ; M4000 Koltnerová Kristína ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  kompetencie konkurencieschopnosť
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 8. Current situation of employee`s career management in company experience of Slovakia
  Školárová Zuzana ; M4000 
  CO-MAT-TECH 2009. Industrial Engineering, Management and Quality for 21st century. [CD-ROM] : . s.364-370
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - monografia
  article

  article

 9. Problematika stabilizácie zamestnancov v súčasných podmienkach podnikateľskej praxe SR = The Points at Issue of the Employees Stabilization in Contemporary Enterpreneurial Practice Conditions of the Slovak Republic : Bakalárska práca
  Súčanská Eva  Školárová Zuzana (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 54 s 1 CD-ROM
  personálny manažment
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Optimalizácia dopravy dielov v procese JIT vo vybranom podniku : Diplomová práca
  Školárová Zuzana ; M4000  Čambál Miloš (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006 . - 97 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment logistika
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.