Search results

 1. Teórie farebných harmónií – ich aplikovateľnosť vo vstupných a komunikačných priestoroch zdravotníckych zariadení
  Cejpková Silvia ; 053130  Urlandová Andrea ; 053130 (Thesis advisor)
  2021
  FAR ; Date of acceptation : 03.11.2021 ; Degreee discipline : architektúra a urbanizmus ; Degree program : D-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145658
  dizertačná práca
  book

  book

 2. K otázkam farebnosti historických fasád / aut. Andrea Urlandová
  Urlandová Andrea ; 053130 
  Škola tradičných stavebných remesiel : . S. 23-25
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 3. When colour is more than pigments - the challenges of restoring architectural colour schemes / aut. Andrea Urlandová, Eva Šperka
  Urlandová Andrea ; 053130  Šperka Eva ; 053130
  Proceedings of the 7th Interdisciplinary ALMA Conference : . S. 71-80
  článok zo zborníka
  AFB - Invited reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Význam záchrany historických, autentických umelecko a stavebno-remeselných výrobkov / aut. Andrea Urlandová
  Urlandová Andrea ; 053130 
  Škola tradičných stavebných remesiel : . S. 15-17
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 5. Cvetovoj dizajn medicinskich učreždenij: predpačtenija i abjektivnyje principy / aut. Cejpková Silvia, Andrea Urlandová
  Cejpková Silvia ; 053130  Urlandová Andrea ; 053130
  Učenyje zapisky Rassijskovo obščestva cveta = Scientific notes of the color society of Russia : . S. 79-88
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Využitie výskumu farebnosti / aut. Andrea Urlandová, Katarína Vizárová, Milena Reháková
  Urlandová Andrea ; 053130  Vizárová Katarína ; 049380 Reháková Milena ; 049000
  Kultúrny kyslík . Roč. 7, č. 5 sp.iss. (2020), s. 9
  http://ikp.sk/wp-content/uploads/2021/02/kulturny_kyslik_2020_4a.pdf
  článok z periodika
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 7. Does Colour Planning Matter? Reflection on the Impact and Coordination of Colour Planning in Poland and Slovakia / aut. Bialoblocka Karolina, Andrea Urlandová
  Bialoblocka Karolina  Urlandová Andrea ; 053130
  Czasopismo techniczne = Technical Transactions . Vol. 6, (2019), s. 17-36
  http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2019/Volume-6/art/14369/
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 8. Farba v architektúre : reminiscencie a súčasnosť / aut. Andrea Urlandová
  Urlandová Andrea ; 053130 
  Remeslo, umenie, dizajn : . Roč. 20, č. 2 (2019), s. 52-53
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 9. When colour is more than pigments - the challenges of restoring architectural colour scheme / aut. Andrea Urlandová, Eva Šperka
  Urlandová Andrea ; 053130  Šperka Eva ; 053130
  7th Interdisciplinary Alma Conference, The colour Theme. Book of Abstracts . S. 32-33
  článok zo zborníka
  AFF - Abstractions of invited reports from home scientific conferences
  article

  article

 10. Farba fasád ako nositeľ identity - k metodike prístupu / aut. Andrea Urlandová, Bialoblocka Karolina
  Urlandová Andrea ; 053130  Bialoblocka Karolina
  Zdravé domy - Interiér 2019 - Identita SK : zborník z medzinárodnej konferencie = Healthy houses - Interior 2019 - Identity SK . S.80-84
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article