Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu5511^"
 1. Riadenie robotických systémov : Habil.práca : Obh. 10.10.1995 / [aut.] Dobrovodský,Karol, Ing.,CSc
  Dobrovodský Karol 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1995
  FEI ; . - 90 s
  robotika riadenie robotov kinematika
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Chemie organických barviv : Z rus orig / [aut.]Borodkin,V.F
  Borodkin V.F 
  Praha : SNTL, 1987 . - 366 s : Tab.,lit
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0007
  book

  book

 3. Popis Volterrových systémov stavovými veličinami. Diskrétne modely, identifikácia : Kand.diz.práca : V.odb. 26-15-9 : Obh. 09.09.1980 / [aut.] Dobrovodský,Karol; Škol. Hudzovič,Peter
  Dobrovodský Karol  Hudzovič Peter (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1979 . - 95 s Autoref.1979, 17 s
  technická kybernetika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.