Search results

 1. Optimalizácia strihacieho a lisovacieho zariadenia KOMAX 433 = Optimalization of Cutting and Pressing Machine Komax 433 : Diplomová práca
  Aschenschwandtner Dušan  Parízek Jaroslav (xxx) Ružarovský Roman (Consultant) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008
  MTF ; . - 86 s príl., 1 CD-ROM
  strihací automat lisovací automat
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Ideový návrh otočného stola s polohovaním : Bakalárska práca
  Aschenschwandtner Dušan  Matúšová Miriam (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTZS, 2005
  MTF ; . - 56 s príl., 1 CD
  technologické zariadenia a systémy otočný stôl pneumatický upínač
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book