Search results

 1. Rozvoj pedagogicko-didaktických kompetencií učiteľov odborných predmetov pomocou mikroedukatívnych analýz = Development of pedagogic-didactical competence of the teachers of profesional subjects through microeducation analysis : Dizertačná práca
  Balažovjech Michal ; M220  Bajtoš Ján (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 138 s príl
  mikrovyučovanie pedagogická prax
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Rozvoj pedagigicko-didaktických kompetencií učiteľov odborných predmetov pomocou mikroedukatívnych analýz
  Balažovjech Michal ; M220 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  pedagogická prax mikrovyučovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=53977
  dizertačná práca
  book

  book

 3. Preparing of student teachers for pedagogical practise through microteaching method
  Balažovjech Michal ; M220 
  International Doctoral Seminar 2010 : . s.46-51
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Kľúčové kompetencie majstra odborného výcviku na Dopravnej akadémii v Žiline
  Labuda Peter  Balažovjech Michal (Thesis advisor) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  interaction efficiency quality kľúčové kompetencie interakcia efektívnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27257
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Systém hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku DUSLO a.s. Šaľa
  Dvorská Monika  Balažovjech Michal (Thesis advisor) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  evaluation of employees personálny manažment zamestnanec hodnotenie zamestnancov odmeňovanie zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46981
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Komunikačné kompetencie MOV na SOŠ strojníckej v Skalici
  Slaninka Ludevít  Balažovjech Michal (Thesis advisor) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  komunikácia kompetencie pedagogika učenie learning
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27074
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Sebareflexia a jej význam v práci MOV
  Milota Miroslav  Balažovjech Michal (Thesis advisor) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  functions sebareflexia funkcie metódy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=26981
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Eurofondy a ich využitie pri riešení nezamestnanosti
  Kubičková Soňa  Balažovjech Michal (Thesis advisor) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52368
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Implementation of microeducation into preparation of students of engineering, pedagogy ad pychology before entering a teaching practice
  Balažovjech Michal ; M220  Bajtoš Ján
  Proceedings of the Joint International IGIP-SEFI :
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Prezentačné technológie vo vyučovaní odborného výcviku = Presentation Technologies in the Education of Vocational Training : Bakalárska práca
  Maňák Martin  Balažovjech Michal (XXX) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 61 s 1 CD-ROM
  prezentačné techniky
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book