Search results

 1. K úlohe sociálnych a humanitných vied na technických univerzitách
  Bernát Libor  Zajacová Jana ; 010350
  Spoločenské vedy a humanizácia technického univerzitného vzdelávania : . CD-ROM, s. 5-12
  technická vysoká škola sociálne a humanitné vedy výučba kalokagatia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Slovacikálni študenti na vysokých školách technických v Čechách v r. 1918 - 1939 / aut. Milan Petráš
  Petráš Milan  Bernát Libor Kováč Karol Soták Róbert Weiss Marianna Novotná Ivana ; 060100
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2015 . - 304 s.
  ISBN 978-80-227-4501-7
  Školy vysoké technické
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Prijímací pohor vo firme Fremach Trnava, s.r.o. a v TRW Automotive Italia SRL, Body Control Systems Europe and Emerging Markets : Bakalárska práca
  Rigová Gabriela  Bernát Libor (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 71 s., CD-ROM
  interview personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62032
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Šikana a komunikácia v škole : Diplomová práca
  Katrena Martin  Bernát Libor (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 65 s., CD-ROM
  agresor prevencia škola šikanovanie komunikácia učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67595
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Šikana a komunikácia v škole : Diplomová práca
  Kuňáková Martina  Bernát Libor (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 87 s., CD-ROM
  prevencia agresor šikanovanie učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67416
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Prijímací pohovor vo firme Vaillant Industrial Slovakia s.r.o. Trenčianske Stankovce : Bakalárska práca
  Smoleková Miroslava  Bernát Libor (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 52 s., CD-ROM
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57890
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Medzikultúrna komunikácia vo firme Samsung Electronics Slovakia, s.r.o., Galanta : Bakalárska práca
  Hudáková Martina  Bernát Libor (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 50 s., CD-ROM
  interaction komunikácia kultúra interakcia personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62060
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Komunikácia pedagóga a žiaka : Diplomová práca
  Pepich Milan  Bernát Libor (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 63 s., CD-ROM
  pedagogická komunikácia učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67677
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Komunikácia pedagóga a žiaka : Diplomová práca
  Šariská Mária  Bernát Libor (Thesis advisor) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 77 s., CD-ROM
  pedagogická komunikácia učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67511
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Odborná komunikácia
  Bernát Libor ; M7000  Hrvolová Miroslava Jambor Jaroslav ; M7100
  1. vyd
  Dubnica nad Váhom : Dubnický technologický inštitút, 2011 . - 116 s
  ISBN 978-80-89400-18-8
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book