Search results

 1. Analýza príčin a riešenie problému záškoláctva na stredných školách
  Maťašovská Monika ; M  Chmelárová Zuzana (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 75 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects záškoláctvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81062
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Analýza výskytu neuróz u stredoškolákov a možnosti prevencie tohto javu
  Trávničková Eva  Chmelárová Zuzana (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 76 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80893
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Analýza príčin neprospievania žiakov na stredných školách a možnosti ovplyvnenia tohto javu
  Sopuch Jozef  Chmelárová Zuzana (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 69 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80789
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Analýza úrovne tvorivosti stredoškolákov a možnosti jej rozvíjania na stredných školách
  Zelenáková Monika  Chmelárová Zuzana (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 60 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects elaboration flexibility creativity flexibilita tvorivosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80897
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Význam psychohygieny pri zvládaní syndrómu vyhorenia v učiteľskom povolaní
  Škulibová Jana  Chmelárová Zuzana (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012
  MTF ;
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects Psychohygiena
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85485
  diplomová práca
  book

  book

 6. Kvalita života a pracovná spokojnosť stredoškolských učiteľov na Slovensku
  Chmelárová Zuzana ; M220  Prekopová Jana
  Trendy ve vzdělávání 2012. Informační technologie a technické vzdělávání : . s.118-121, 1. diel
  kvalita života pracovná spokojnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Zvládanie školskej záťaže u žiakov stredných škôl : Diplomová práca
  Varmužová Ivana  Chmelárová Zuzana (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 74 s., CD-ROM
  reasons učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67228
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Pedagogické a sociálne charakteristiky učiteľov stredných škôl : Bakalárska práca
  Petrovičová Stanislava  Chmelárová Zuzana (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ; . - 37 s., CD-ROM
  osobnosť učiteľa učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73503
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Kvalita života z pohľadu vysokoškolákov : Diplomová práca
  Haršáni Miroslav  Chmelárová Zuzana (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 56 s., CD-ROM
  kvalita života učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67547
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Komunikačné a prezentačné spôsobilosti stredoškolských učiteľov z pohľadu žiakov : Diplomová práca
  Tibenská Petra  Chmelárová Zuzana (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 90 s., CD-ROM
  teacher komunikačné spôsobilosti učiteľ učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67538
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book