Search results

Records found: 254  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu56323^"
 1. Biochar derived from slow pyrolysis and its application as sorbent in removal of methylene blue from aqueous solution / aut. Veronika Kvorková, Maroš Sirotiak, Ján Hajzler
  Kvorková Veronika ; 065000  Sirotiak Maroš ; 065100 Hajzler Ján
  MM Science Journal . October (2022), s. 5831-5838
  spruce sawdust biochar chemical activation adsorption methylene blue
  https://www.mmscience.eu/journal/issues/october-2022/articles/biochar-derived-from-slow-pyrolysis-and-its-application-as-sorbent-in-removal-of-methylene-blue-from-aqueous-solution
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Erodologický prieskum lokality Hromovec (Šambron)
  Václavík Lukáš ; 065000  Sirotiak Maroš ; 065100 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; 06.06.2022 ; bezpečnostné vedy ; I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164190
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Zhodnotenie kvality pôdy pri obci Kostolné (Myjava)
  Kopinec Dávid ; 065000  Sirotiak Maroš ; 065100 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; 27.06.2022 ; bezpečnostné vedy ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=155438
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Herbicídy v životnom a pracovnom prostredí
  Zekuciová Viktória ; 065000  Sirotiak Maroš ; 065100 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; 27.06.2022 ; bezpečnostné vedy ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=155276
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Prieskum kvality povrchových vôd na Záhorskej nížine
  Trajlínek Juraj ; 065000  Sirotiak Maroš ; 065100 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; 27.06.2022 ; bezpečnostné vedy ; B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=160310
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Odstraňovanie parabénov z vôd s využitím pokročilých oxidačných procesov
  Mahútová Kristína ; 065000  Sirotiak Maroš ; 065100 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; 06.06.2022 ; bezpečnostné vedy ; I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164187
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Možnosti remediácie pôdy kontaminovanej kovmi
  Šido Ján ; 065000  Sirotiak Maroš ; 065100 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; 06.06.2022 ; bezpečnostné vedy ; I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164365
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Posúdenie účinnosti sorpčných materiálov pre odstraňovanie ropných látok z vôd
  Krajčovičová Mária ; 065000  Sirotiak Maroš ; 065100 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; 09.06.2021 ; bezpečnostné vedy ; I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158304
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Erodologický prieskum lokality Bubeník (Trstená)
  Ščasná Margita ; 065000  Sirotiak Maroš ; 065100 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; 09.06.2021 ; bezpečnostné vedy ; I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158391
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Study into dynamic behaviour of the methylene blue adsorption on activated carbon / aut. Alica Pastierová, Maroš Sirotiak
  Pastierová Alica ; 065000  Sirotiak Maroš ; 065100
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 29, no. 48 (2021), s. 105-113
  adsorption dye removal Taguchi kinetics thermodynamics
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2021/07/11_VP48_Pastierova_Sirotiak.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article