Search results

 1. Application of lubrication into the hip joint replacement / aut. Andrea Haringová, Karol Stračár, Karol Prikkel
  Haringová Andrea  Stračár Karol ; 020060 Prikkel Karol ; 020060
  Manufacturing technology . Vol. 16, no. 3 (2016), s. 502-506
  lubrication coefficient of friction
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 2. Termodynamické procesy prebiehajúce v hydraulických prvkoch - možnosti technickej diagnostiky / aut. Karol Stračár
  Stračár Karol ; 020060 
  Energetické stroje a zařízení, termomechanika a mechanika tekutín . S. [6], CD ROM
  hydraulic thermodynamics
  článok zo zborníka
  AFK - Posters issued in foreign editorship
  article

  article

 3. Mazanie sférických kĺbov a aplikácia poznatkov na náhrady / aut. Andrea Haringová, Karol Stračár, Karol Prikkel
  Haringová Andrea ; J0040  Stračár Karol ; 020170 Prikkel Karol ; 020170
  34. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky . S. 31-32
  Prúdenie trenie
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 4. The lubrication in hip joint
  Haringová Andrea ; J0040  Prikkel Karol ; J0040 Stračár Karol ; J0040
  Hidraulica[elektronický zdroj] . No. 1 (2014), online, p. 26-31
  lubricating hip joint bedrový kĺb
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. CFD model of flow in the outlet channel of floating chamber
  Stračár Karol ; J0040  Krchnár Jozef ; J0040 Prikkel Karol ; J0040
  Hidraulica[elektronický zdroj] . No. 1 (2014), online, p. 7-13
  simulation models CFD simulačný model
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. The experimental verification of effect of lubrication on coefficient of friction in endoprosthesis of hip joint
  Haringová Andrea ; J0040  Prikkel Karol ; J0040 Stračár Karol ; J0040
  Hidraulica[elektronický zdroj] . No. 3 (2014), online, p. 7-12
  mazanie koeficient trenia coefficient of friction coefficient of fiction
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 7. Meranie koeficientu trenia medzi hlavicou a jamkou endoprotézy bedrového kĺbu
  Haringová Andrea ; J0040  Prikkel Karol ; J0040 Stračár Karol ; J0040
  Hydraulika a pneumatika : . Roč. 16, č. 1 (2014), s. 35-38
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 8. The possibilities to decrease the coefficient of friction between head and socket ofthe endoprosthesis if hip joint / aut. Andrea Haringová, Karol Stračár, Karol Prikkel
  Haringová Andrea ; J0040  Stračár Karol ; 020170 Prikkel Karol ; 020170
  Scientific Proceedings Faculty of Mechanical Engineering STU Bratislava . Vol. 22, (2014), s. 29-34
  hip joint coefficient of friction
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 9. Measurement of coeficient of friction between head and socket of the endoprosthesis of hip joint
  Haringová Andrea ; J0040  Prikkel Karol ; J0040 Stračár Karol ; J0040
  Riadenie tekutinových systémov 2014 : . s. 20
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 10. Využitie pneumatických prvkov pri návrhu prístroja na testovanie TEP bedrového kĺbu
  Haringová Andrea ; J0040  Prikkel Karol ; J0040 Stračár Karol ; J0040
  Riadenie tekutinových systémov 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.62-67
  pneumatický pohon meracia stanica pneumatic drive TEP
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article