Search results

 1. Steiner´s theorem in physics and numerical mathematics / aut. Jana Gabková, Soňa Halusková
  Gabková Jana ; 020080  Halusková Soňa ; 020080
  Aplimat 2016 : . S. 394-399, CD ROM
  interpolácia aproximácia interpolation
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. The problems with the mathematics during laboratory exercises in physics - how to solve them? / aut. Jana Gabková, Soňa Halusková
  Gabková Jana ; 020080  Halusková Soňa ; 020080
  Mathematics in education, research and applications. MERAA . Vol. 1, iss. 1 (2015), s. 6-11, online
  interpolation approximation
  http://meraa.uniag.sk/docs/2015-01/gabkova-haluskova.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. The importance of cooperation at the education of physics
  Gabková Jana ; J0080  Halusková Soňa ; J0080
  Proceedings of the 20th conference of slovak physicists : . s. 39-40
  numerická matematika numerical mathematics measurement in physics meranie vo fyzike
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Využitie časovej závislosti procesu vybíjania kondenzátora vo výučbe numerickej matematiky
  Gabková Jana ; J0080  Halusková Soňa ; J0080
  Aplimat 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD ROM, [8] s.
  Applied Mathematics numerical solution
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Mathematica - moderný didaktický prostriedok vo výučbe diferenciálnych rovníc na bakalárskom stupni štúdia na technickej univerzite
  Gabková Jana ; J0080  Halusková Soňa ; J0080
  Aplikácie matematiky - vstupná brána rozvoja matematických kompetencií 2013 : . s.42-49
  diferenciálna rovnica riešenia differential equations solution
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Numerická matematika v riešení technických problémov
  Gabková Jana ; J0080  Halusková Soňa ; J0080
  Aplikované úlohy v modernom vyučovaní matematiky . s.63-67
  aplikovaná matematika numerické spracovanie Applied Mathematics numerical solution
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 7. Interdisciplinary relation at the education at the laboratory exercises
  Gabková Jana ; J0080  Halusková Soňa ; J0080
  New trends in physics = Nové trendy ve fyzice. NTF 2012 : . s.205-207
  Applied Mathematics numerical solution aplikovaná matematika numerické výpočty
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Aplikácia numerických metód pri riešení technického problému
  Gabková Jana ; J0080  Halusková Soňa ; J0080
  Odborová didaktika - interdisciplinárny dialóg 2012 : . s.68-75
  aplikovaná matematika Mathematica
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Motivácia učenia sa žiakov na stredných školách
  Kovárová Iveta  Halusková Soňa (Thesis advisor) ; J0080
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  motivation stredné školy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58644
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Význam medzipredmetových vzťahov vo výučbe matematiky a fyziky na technických univerzitách
  Gabková Jana ; J0080  Halusková Soňa ; J0080
  XXVIII International Colloquium on the Management of Educational Process : . s.[8]
  Mathematica medzipredmetové vzťahy interdisciplinary relations
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article