Search results

Records found: 17  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu56503^"
 1. Wood fire protection / Anton Osvald
  Osvald Anton 
  Fire protection, safety and security 2017 . S. 193-200
  článok zo zborníka
  (1) - príručka
  (3) - článok
  article

  article

 2. Hustota - fyzikálna veličina ovplyvňujúca výsledky testov požiarneho skúšobníctva / Anton Osvald
  Osvald Anton 
  Advances in Fire & Safety Engineering 2016 :
  článok zo zborníka
  (2) - článok
  article

  article

 3. Všetko o bývaní : Moderné drevostavby / aut. Anton Osvald, Ladislav Reinprecht, Jozef Štefko
  Osvald Anton  Reinprecht Ladislav Štefko Jozef
  1. vydanie
  Bratislava : Jaga Group, 2014 . - 159 s.
  ISSN 1335-9142
  súčasná architektúra
  periodiká
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  Všetko o bývaní

  book

 4. Navrhovanie konštrukcií na požiarnu odolnosť podľa Eurokódov. Príklady : zavádzanie Eurokódov do praxe
  Bellová Mária ; V110  Olbřímek Juraj ; V180 Osvald Anton Procházka Jaroslav Štefan Radek Štujberová Magdaléna ; V190
  1. vyd.
  Bratislava : Inžinierske konzultačné stredisko Slovenskej komory stavebných inžinierov, 2010 . - 148 s.
  ISBN 978-80-89113-70-5
  eurokódy eurocodes
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  (2) - článok
  book

  book

 5. Navrhovanie konštrukcií na požiarnu odolnosť podľa Eurokódov. Teória : zavádzanie Eurokódov do praxe
  Bellová Mária ; V110  Olbřímek Juraj ; V180 Osvald Anton Procházka Jaroslav Štefan Radek Štujberová Magdaléna ; V190
  1. vyd.
  Bratislava : Inžinierske konzultačné stredisko Slovenskej komory stavebných inžinierov, 2010 . - 218 s.
  ISBN 978-80-89113-69-9
  eurokódy eurocodes
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  (3) - článok
  book

  book

 6. Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií podľa eurokódov v tabuľkách
  Olbřímek Juraj ; V180  Bellová Mária ; V110 Štujberová Magdaléna ; V190 Osvald Anton
  Bratislava : SUTN, 2010 . - 107 s.
  ISBN 978-80-88971-91-7
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 7. Zdolávanie požiarov v prírodnom prostredí vhodnou hasiacou látkou akceptovanou z hľadiska ekológie životného prostredia. Časť 1.: Model požiaru triedy A
  Chromek Ivan  Marková Iveta Osvald Anton Mračková Eva Moravec Viktor
  ERROR Konverze - Nevyplneno 245a . Požární ochrana 2009 (2009), s.185-192
  článok z periodika
  (1) - monografia
  article

  article

 8. Navrhovanie nosných konštrukcií stavieb.16 : Požiarna odolnosť
  Štujberová Magdaléna ; V190  Osvald Anton
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2009 . - 107 s.
  ISBN 978-80-227-3068-6
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2000
  book

  book

 9. Powder bomb
  Kemenyík Štefan  Lipták Peter Osvald Anton Balog Karol ; M5000
  ALARM magazín . Roč. 10, č. 2 (2008), s.22-27
  technika špeciálna hasenie požiarov
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Project powder bomb - special technology into the environmental and civilizational aspects of security applications
  Kemenyík Štefan  Lipták Peter Osvald Anton Balog Karol ; M5000
  Special technology 2008 : . s.57-62
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.