Search results

 1. Lehrfähigkeiten der Studenten. Learning skills of students
  Bajčík Viktor ; M  Kundrátová Mariana ; M220 Vašková Ľubica ; M220
  CO-MAT-TECH 2004 : . s.46-53
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - monografia
  article

  article

 2. Sociálne vzťahy v skupine detí : Záverečná práca
  Kantorová M.  Bajčík Viktor (Consultant) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2004
  MTF ; . - 49 s
  inžinierska pedagogika socializácia sociálne vzťahy
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Learning styles
  Turek Ivan ; M220  Bajčík Viktor ; M
  CO-MAT-TECH 2004 : . s.1409-1416
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Projekt Milénium a potreba zmeny kurikula pregraduálnej prípravy učiteľov. Project Milenium and the need of pregradual training of teachers curriculum change
  Bajčík Viktor ; M  Turek Ivan ; M220
  Nové trendy v príprave učiteľov profesijných predmetov a praktickej prípravy : . s.139-143
  projekt Milénium príprava učiteľov
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Zohľadňovanie kognitívnych štýlov a štýlov učenia v procese vzdelávania
  Wágner Róbert ; M220  Bajčík Viktor ; M
  Vzdelávanie dospelých . Roč. 5, č. 2 (2000), s.23-31
  vzdelávanie štýly učenia
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Kognitívno-emočný odraz faktorov pracovného prostredia pracovníkov v zdravotníctve
  Bajčík Viktor ; M 
  Zvládanie psychickej záťaže a stresu : . s.163-168
  pracovné prostredie pracovné zaťaženie
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 7. Kačáni, V. a kol: Základy učiteľskej psychológie. Bratislava, SPN 1999, 214 s.
  Bajčík Viktor ; M 
  Pedagogická revue . s.297-300
  kapitola(článok) z dokumentu
  EDI - Notice in scientific magazines and year-books
  article

  article

 8. Niektoré psychologické aspekty dištančného vzdelávania. Some psychological aspects of distance learning
  Bajčík Viktor ; M 
  SCHOLA 99. Vzdelávanie vysokoškolských učiteľov : . s.7-12
  dištančné vzdelávanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 9. Postoje pracovníkov MtF STU k vybraným oblastiam jej činnosti
  Bajčík Viktor ; M  Kundrátová Mariana ; M220 Rešetová Kvetoslava ; M9300
  Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave : . s.301-309
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 10. Porovnanie komplexného zaťaženia pracovníkov na kovacom lise LZK 4000 a 2500 s použitím matematického modelu
  Kapustová Mária ; M3000  Trubenová Jaroslava ; M110 Bajčík Viktor ; M
  CO-MAT-TECH 99 : . s.357-362
  zaťaženie telesné pracovné prostredie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article