Search results

 1. Optimalizácia vtokových systémov nástrojov dvojkomponentného vstrekovania termoplastov
  Bútora Peter ; M3000  Tittel Viktor (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 84s 1 CD ROM + autoreferát
  strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66833
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Vliv částicového plniva na mechanické vlastnosti rotačně tvarovaných kompozitů
  Bútora Peter ; M3000  Ridzoň Martin ; M3000 Tittel Viktor ; M3000 Náplava Antonín ; M1000
  Plastko 2012 : . s.[5]
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. The benefits of simulations in 2K injection molding
  Bútora Peter ; M3000  Blaško Marián ; M3000 Jurov Peter ; M3000 Tittel Viktor ; M3000
  International Doctoral Seminar 2012 : . s.56-64
  3D simulation bound
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Keeping control of slug pulling
  Bernadič Ľuboš ; M3000  Tittel Viktor ; M3000 Bútora Peter ; M3000
  International Sheet Metal Review . Vol. 14, No. 3 (2012), s.32-33
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. Mold design considerations for pulsed cooling injection molding
  Blaško Marián ; M3000  Tittel Viktor ; M3000 Bútora Peter ; M3000 Jurov Peter ; M3000
  International Doctoral Seminar 2012 : . s.38-46
  mold design pulsed cooling
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Runner system design optimalization with respect to plastic part design using CAE analysis
  Jurov Peter ; M3000  Bílik Jozef ; M3000 Blaško Marián ; M3000 Bútora Peter ; M3000
  International Doctoral Seminar 2012 : . s.160-166
  injection molding Runner system
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. CAE injection molding and structural analysis in metal to plastic conversion of bolted flange joint - case study
  Blaško Marián ; M3000  Bútora Peter ; M3000 Náplava Antonín ; M1000 Tittel Viktor ; M3000 Ridzoň Martin ; M3000
  TEAM 2011 : . s.99-102
  CAE injection molding
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Particle filled polyethylene composites used in the technology of rotational moulding
  Bútora Peter ; M3000  Náplava Antonín ; M1000 Ridzoň Martin ; M3000 Bílik Jozef ; M3000 Tittel Viktor ; M3000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 19, No. 31 (2011), s.9-18
  rotational moulding low-pressure
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 9. Technológia rotačného tvarovania časticového kompozitu v polyetyléne = Technology of rotational moulding of particle composite in polyetylene : Diplomová práca
  Bútora Peter ; M3000  Náplava Antonín (xxx) ; M1000 Guzmický Juraj (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009 . - 84 s 1 CD-ROM
  rotačné tvarovanie časticový kompozit polyetylén
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Technológia prípravy keramických materiálov založených na báze oxidov medi : Bakalárska práca
  Bútora Peter ; M3000  Minárik Stanislav (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2005 . - 37 s 1 CD
  materiálové inžinierstvo keramické materiály
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book