Search results

 1. Návrh riadenia nabíjania a vybíjania batériových článkov pre fotovoltaickú domácnosť
  Košťál Martin ; 020020  Vachálek Ján ; 020020 (Thesis advisor)
  2022
  SJF ; Date of acceptation : 07.06.2022 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157163
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Optimalizácia výrobných liniek v prostredí Siemens Tecnomatix Plant Simulation
  Less Roman ; 020020  Vachálek Ján ; 020020 (Thesis advisor)
  2022
  SJF ; Date of acceptation : 07.06.2022 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157167
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Inteligentné rozpoznávanie s využitím kamerových systémov Cognex
  Toma Lukáš ; 020020  Vachálek Ján ; 020020 (Thesis advisor)
  2022
  SJF ; Date of acceptation : 07.06.2022 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=165373
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Návrh a realizácia modelu automatizovanej hydroponickej farmy
  Vojtko Tadeáš ; 020020  Vachálek Ján ; 020020 (Thesis advisor)
  2022
  SJF ; Date of acceptation : 09.06.2022 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=165238
  diplomová práca
  book

  book

 5. Návrh robotického pracoviska pre automatizovanú montáž kolies na automobily v prostredí Siemens Tecnomatix Process Simulate
  Cintula Stanislav ; 020020  Vachálek Ján ; 020020 (Thesis advisor)
  2022
  SJF ; Date of acceptation : 08.06.2022 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=165900
  diplomová práca
  book

  book

 6. Návrh inteligentného dávkovača krmiva a jeho riadenia
  Holásek Joachim ; 020020  Vachálek Ján ; 020020 (Thesis advisor)
  2022
  SJF ; Date of acceptation : 07.06.2022 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=165690
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Metódy inteligentného zobrazovania dát a vzdialeného ovládania IoT zariadení
  Ďuriš Sabína ; 020020  Vachálek Ján ; 020020 (Thesis advisor)
  2021
  SJF ; Date of acceptation : 13.07.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=166349
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Návrh a vývoj konceptu robotickej humanoidnej ruky
  Fazekas Daniel ; 020020  Vachálek Ján ; 020020 (Thesis advisor)
  2021
  SJF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=156523
  diplomová práca
  book

  book

 9. Manipulácia s komponentmi na robotickom pracovisku s využitím strojového videnia
  Kmeť Vladimír ; 020020  Vachálek Ján ; 020020 (Thesis advisor)
  2021
  SJF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=156368
  diplomová práca
  book

  book

 10. Využitie počítačového videnia na robotických pracoviskách
  Sulír Marek ; 020020  Vachálek Ján ; 020020 (Thesis advisor)
  2021
  SJF ; Date of acceptation : 10.06.2021 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : I-AISP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=156441
  diplomová práca
  book

  book