Search results

 1. Bytový dom
  Ondrišák Matej ; 010180  Menďan Rastislav ; 010180 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 14.06.2021 ; Degreee discipline : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=156045
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Bytový dom
  Horváthová Magdaléna ; 010180  Menďan Rastislav ; 010180 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 15.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137213
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Hotel
  Homišanová Lucia ; 010180  Menďan Rastislav ; 010180 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 08.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152135
  diplomová práca
  book

  book

 4. Bytový dom
  Horvatovičová Katarína ; 010180  Menďan Rastislav ; 010180 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 15.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137197
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Bytový dom
  Lichmanová Klaudia ; 010180  Menďan Rastislav ; 010180 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 15.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136990
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Complex Thermal-Technical Analysis of the Row Panel Apartment House of Type B 70 after Adding an Additional Thermal Insulation and Renovation (Part 2) [elektronický zdroj]
  Menďan Rastislav ; 010180  Pavčeková Monika ; 010180 Vavrovič Boris ; 010180 (rec.) Beťko Bohumír (rec.) Turček Milan
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2020 . - CD-ROM, 107 s.
  ISBN 978-80-227-5070-7
  apartment houses renovation thermal technical assessment
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book

 7. Komplexné tepelnotechnické zhodnotenie novostavby referenčného rodinného domu zatepleného z interiérovej strany [elektronický zdroj]
  Menďan Rastislav ; 010180  Beťko Bohumír (rec.) Turček Milan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2020 . - CD-ROM, 192 s.
  ISBN 978-80-227-5067-7
  rodinný dom tepelná ochrana budov zhodnotenie
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book

 8. Bytový dom
  Lajmon Michal ; 010180  Menďan Rastislav ; 010180 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 15.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=155905
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Meditačno-relaxačné centrum
  Kontra Peter ; 010180  Menďan Rastislav ; 010180 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 08.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152107
  diplomová práca
  book

  book

 10. Bytový dom
  Kubečko Michal ; 010180  Menďan Rastislav ; 010180 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 15.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124662
  bakalárska práca
  book

  book