Search results

Records found: 221  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu57269^"
 1. Bytový dom
  Schwarz Šimon ; 010180  Menďan Rastislav ; 010180 (Thesis advisor)
  2023
  SVF ; 12.06.2023 ; stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=156952
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=0A15AC6E5E2ED0F3D6D0C2342BCF
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Komplexné tepelnotechnické posúdenie referenčných rodinných domov realizovaných v konštrukčnom systéme POROTHERM 38 T PROFI
  Menďan Rastislav ; 010180  Beťko Bohumír (rec.) Turček Milan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2023 . - CD-ROM, 152 s.
  ISBN 978-80-227-5388-3
  rodinný dom energetické hodnotenie budov faktor tvaru budovy
  príručka
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 3. Obnova a modernizácia budov [elektronický zdroj]
  Menďan Rastislav ; 010180  Beťko Bohumír (rec.) Turček Milan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2023 . - CD-ROM, 125 s.
  ISBN 978-80-227-5390-6
  obnova budov panelová výstavba tepelná ochrana budov
  príručka
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 4. Fyzika vnútorného prostredia budov. Prvá časť : základy tepelnej ochrany budov [elektronický zdroj]
  Menďan Rastislav ; 010180  Beťko Bohumír (rec.) Turček Milan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2023 . - CD-ROM, 222 s.
  ISBN 978-80-227-5391-3
  vnútorné prostredie budov stavebná fyzika tepelná ochrana budov
  príručka
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 5. Riešené úlohy z tepelnej ochrany budov (Druhá časť) [elektronický zdroj]
  Menďan Rastislav ; 010180  Pavčeková Monika ; 010180 (rec.) Beťko Bohumír (rec.) Turček Milan
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2023 . - CD-ROM, 150 s.
  ISBN 978-80-227-5392-0
  stavebné konštrukcie potreba tepla na vykurovanie vlhkostný režim
  príručka
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 6. Complex Thermal-Technical Analysis of the Row Panel Apartment House of Type T 06 B KE after Adding an Additional Thermal Insulation and Renovation (Part 1)
  Menďan Rastislav ; 010180  Pavčeková Monika ; 010180 Vavrovič Boris ; 010180
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2023 . - CD-ROM, 102 s.
  ISBN 978-80-227-5393-7
  panel house thermal bridges envelope construction
  príručka
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 7. Rehabilitačné – wellness centrum Háj: Komplexné riešenie a optimalizácia stavby z ekonomického, materiálového a tepelnotechnického hľadiska
  Horváthová Magdaléna ; 010180  Menďan Rastislav ; 010180 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; 06.06.2022 ; stavebníctvo ; I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=162117
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2990E1F3D3E255467E8C3259E9F3
  diplomová práca
  book

  book

 8. Fyzika vnútorného prostredia budov. Riešené úlohy : prvá časť: Tepelná ochrana budov [elektronický zdroj]
  Menďan Rastislav ; 010180  Pavčeková Monika ; 010180 Beťko Bohumír (rec.) (rec.) Turček Milan
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2022 . - CD-ROM, 174 s.
  ISBN 978-80-227-5261-9
  tepelný odpor vlhkostný režim stavebné konštrukcie
  príručka
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 9. Ročná bilancia vlhkosti stavebných konštrukcií [elektronický zdroj]
  Menďan Rastislav ; 010180  Beťko Bohumír (rec.) Turček Milan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2022 . - CD-ROM, 134 s.
  ISBN 978-80-227-5263-3
  vlhkosť stavebná konštrukcia difúzia vodnej pary
  príručka
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 10. Vlhkostný režim stavebných konštrukcií [elektronický zdroj]
  Menďan Rastislav ; 010180  Beťko Bohumír (rec.) Turček Milan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2022 . - CD-ROM, 138 s.
  ISBN 978-80-227-5262-6
  vlhkosť stavebná konštrukcia difúzia vodnej pary
  príručka
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.