Search results

 1. Stupeň krytia potreby tepla na ohrev teplej vody v rodinnom dome pomocou solárnych kolektorov
  Pilárová Soňa ; 020060  Bursíková Lucia ; 020060 (Thesis advisor)
  2021
  SJF ; Date of acceptation : 12.07.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153852
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Tepelná bilancia otvoreného bazénu
  Dzurech Adam ; 020060  Bursíková Lucia ; 020060 (Thesis advisor)
  2021
  SJF ; Date of acceptation : 12.07.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150330
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Tepelná bilancia otvoreného bazénu počas kúpeľnej sezóny a energetická náročnosť jeho ohrevu
  Mokrý Jakub ; 020060  Bursíková Lucia ; 020060 (Thesis advisor)
  2021
  SJF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=156049
  diplomová práca
  book

  book

 4. Chladenie zastávok hromadnej dopravy adiabatickým rozstrekovaním vody
  Valo Martin ; 020060  Bursíková Lucia ; 020060 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 06.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159318
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Využitie prebytočného tepla solárnej sústavy
  Antol Juraj ; 020060  Záležáková Lucia (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; Date of acceptation : 15.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.29. energetika ; Degree program : B-ESTR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98561
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Analýza existujúcej solárnej sústavy pre potreby ohrevu teplej vody v rodinnom dome
  Žuffa Erik ; 020060  Záležáková Lucia (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; Date of acceptation : 15.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.29. energetika ; Degree program : B-ESTR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100176
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Stupeň krytia potreby tepla na ohrev teplej vody v rodinnom dome solárnym kolektorom
  Grausová Ivana ; 020060  Záležáková Lucia (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; Date of acceptation : 15.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.29. energetika ; Degree program : B-ESTR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98884
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Využitie prebytočného tepla solárnej sústavy
  Radič Peter ; 020060  Záležáková Lucia (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; Date of acceptation : 17.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.29. energetika ; Degree program : I-TESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112896
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Znižovanie energetickej náročnosti ohrevu vody nekrytého bazénu
  Staroň Matúš ; 020060  Záležáková Lucia (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; Date of acceptation : 15.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.29. energetika ; Degree program : B-ESTR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100173
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Zvýšenie energetickej účinnosti solárnych kolektorov
  Záležáková Lucia ; J0060  Havelský Václav (Thesis advisor) ; J0060
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 21.08.2014 ; Degree program : 70 . - 125 s
  tepelné stroje
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book