Search results

 1. 1.Hotel

  Hotel
  Hrehušová Petra ; 010180  Buday Peter ; 010180 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-AKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144783
  diplomová práca
  book

  book

 2. Bytový dom
  Čierny Tibor ; 010180  Buday Peter ; 010180 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 15.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124794
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Bytový dom
  Jánošková Patrícia ; 010180  Buday Peter ; 010180 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 15.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136869
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Bytový dom
  Macej Daniel ; 010180  Buday Peter ; 010180 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 15.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137005
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Bytový dom
  Foltan Juraj ; 010180  Buday Peter ; 010180 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 15.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137038
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Bytový dom
  Hudáková Natália ; 010180  Buday Peter ; 010180 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 15.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo, architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-PSA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137252
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Analysis of the Impact of the Fireplace Heating on the Energy Performance of the Family House
  Ingeli Rastislav ; 010180  Buday Peter ; 010180
  Periodica Polytechnica Mechanical Engineering . Vol. 64, no. 2 (2020), s. 145-149
  flow simulation building energy simulation energy efficiency
  https://pp.bme.hu/me/article/view/14979/8700
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 8. Zónové vykurovanie obytných miestností - tepelná pohoda susediacich priestorov pri rôznych systémoch vykurovania
  Buday Peter ; 010180  Ingeli Rastislav ; 010180
  Plynár - vodár - kúrenár + klimatizácia : . Roč. 18, č. 6 (2020), s. 17-19
  smart buildings efektívne vykurovanie
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 9. Energetická hospodárnosť obytných miestností pri rozličných vykurovacích systémoch
  Buday Peter ; 010180  Ingeli Rastislav ; 010180
  Vykurovanie 2020 : . CD-ROM, s. 53-56
  energetická hospodárnosť vykurovací systém úspora energie zónové vykurovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Double-skin Facade Configuration to Increase its Thermal Efficiency: Simulation Study
  Buday Peter ; 010180  Čurpek Jakub ; 010240
  Vytápění, větrání, instalace : . Roč. 29, č. 6 (2020), s. 306-311
  double-skin façade energy performance CFD simulation
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article