Search results

 1. Určenie fyzikálnych výšok v horskom prostredí pomocou metód DPZ
  Oravec Lukáš ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : geodézia a kartografia ; Degree program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152340
  diplomová práca
  book

  book

 2. Využitie metód diaľkového prieskumu Zeme na monitoring využívania poľnohospodárskych plôch v systéme priamych podpôr na Slovensku
  Šimek Anton ; 010130  Papčo Juraj ; 010130 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : geodézia a kartografia ; Degree program : I-GAK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152240
  diplomová práca
  book

  book

 3. Impact of environmental phenomena on continuous relative gravity measurements performed in urban area
  Hábel Branislav  Janák Juraj ; 010130 Papčo Juraj ; 010130 Vaľko Miloš
  Studia geophysica et geodaetica / . Vol. 64, no. 3 (2020), s. 330-348
  gravimetry instrumental drift tidal analysis
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 4. Physical properties of Hradište border fault (Turiec Basin, Western Carpathians, Slovakia) inferred by multidisciplinary geophysical approach
  Kušnirák David  Zeyen Hermann Bielik Miroslav Putiška René Mojzeš Andrej Brixová Bibiana Pašteka Roman Dostál Ivan Zahorec Pavol Papčo Juraj ; 010130 Hók Jozef Bošanský Marián Krajňák Martin
  Geologica Carpathica : . Vol. 71, no. 1 (2020), s. 3-13
  geophysical method tektonika geofyzikálne meranie fyzikálne modelovanie
  http://www.geologicacarpathica.com/browse-journal/volumes/71-1/article-931/#
  článok z periodika
  ADD - Scientific titles in home carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 5. Topographically Predicted Vertical Gravity Gradient Field and Its Applicability in 3D and 4D Microgravimetry: Etna (Italy) Case Study
  Vajda Peter  Zahorec Pavol Papčo Juraj ; 010130 Carbone Daniele Greco Filippo Cantarero Massimo
  Pure and Applied Geophysics . Vol. 177, no. 7 (2020), s. 3315-3333
  gravimetrické merania geofyzika gravimetric mapping vertical gravity gradient
  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00024-020-02435-x
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 6. Final report of EURAMET.M.G-K3 regional comparison of absolute gravimeters
  Falk R.  Pálinkáš Vojtěch Wziontek H. Janák Juraj ; 010130 Papčo Juraj ; 010130
  Metrologia . Vol. 57, iss. 1A (2020), [25] s., art. no. 07019
  free-fall absolute gravimeter systematic errors key comparison reference value
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0026-1394/57/1A/07019
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 7. Ambient radioactivity on a reconnaissance study tour of Bratislava - Dubai - Kathmandu - Nepal Himalaya
  Mojzeš Andrej  Bielik Miroslav Marko František Madarás Ján Fekete Kamil Siman Pavol Papčo Juraj ; 010130 Sigdel Ashok Acharya Subash
  Contributions to Geophysics and Geodesy . Vol. 50, no. 2 (2020), online, s. 201-221
  geofyzika geophysic rádioaktivita radioactivity
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85089406879&origin=resultslist
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 8. Lidarové dáta pri výskume závrtov na plošinách Kuchynsko-orešanského krasu
  Dušeková Laura  Lačný Alexander Veselský Michal Papčo Juraj ; 010130 Šujan Michal
  Geografický časopis . Vol. 72, no. 4 (2020), s. 371-390
  LiDAR Karst letecké laserové skenovanie krasové oblasti GIS
  https://doi.org/10.31577/geogrcas.2020.72.4.19
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 9. Geological control of the origin of dolines in the Plavecký Karst (Malé Karpaty Mts., Slovakia)
  Lačný Alexander  Vojtko Rastislav Velšmid Marek Dušeková Laura Papčo Juraj ; 010130
  Acta Geologica Slovaca . Roč. 12, č. 2 (2020), s. 137-152
  LiDAR letecké laserové skenovanie krasové oblasti Karst
  http://geopaleo.fns.uniba.sk/ageos/articles/abstract.php?path=lacny_et_al&vol=12&iss=2
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 10. Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií v Bielych Karpatoch s využitím LiDARu
  Dananaj Ivan  Liščák Pavel Pauditš Peter Ondrus Peter Iglárová Ľubica Ondrášiková Barbora Teťák František Papčo Juraj ; 010130 Fraštia Marek ; 010140
  Inžinierska geológia 2020 : . CD-ROM, s. 25-33
  LiDAR svahové pohyby atlas of landslides remote sensing
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article