Search results

 1. Convergence analysis of the discrete duality finite volume scheme for the regularised Heston model
  Tibenský Matúš ; 010220  Handlovičová Angela ; 010220
  Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series S . Vol. 14, No. 3 (2021), s. 1181-1195
  financial derivatives pricing Heston model discrete duality finite volume method
  http://www.aimsciences.org/article/doi/10.3934/dcdss.2020226
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 2. AMSS model a vlastnosti jeho numerickej schémy založenej na metóde konečných objemov.
  Sekerešová Martina ; 010220  Handlovičová Angela ; 010220 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : matematika ; Degree program : I-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152261
  diplomová práca
  book

  book

 3. Finite volume scheme for AMSS model
  Handlovičová Angela ; 010220 
  Tatra Mountains Mathematical Publications . No. 75 (2020), s. 49-62
  finite volume schemes image processing affine morphological scale space
  https://content.sciendo.com/view/journals/tmmp/75/1/article-p49.xml
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 4. Numerical methods and their use in acoustical simulations
  Riečanová Izabela ; 010220  Handlovičová Angela ; 010220 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 27.05.2019 ; Degreee discipline : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Degree program : D-APLMA4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102522
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 5. Konečno - objemová numerická schéma vývoja kriviek Lagrangeovou metódou a jej porovnanie so schémami založenými na Eulerovskom princípe
  Obrtáčová Tatiana ; 010220  Handlovičová Angela ; 010220 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 06.06.2019 ; Degreee discipline : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Degree program : I-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144787
  diplomová práca
  book

  book

 6. Numerická schéma pre AMSS model v spracovaní obrazu.
  Polakovičová Zdenka ; 010220  Handlovičová Angela ; 010220 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 06.06.2018 ; Degreee discipline : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Degree program : I-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138244
  diplomová práca
  book

  book

 7. Numerické riešenie Helmholtzovej rovnice metódou konečných diferencií
  Sekerešová Martina ; 010220  Handlovičová Angela ; 010220 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 12.06.2018 ; Degreee discipline : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Degree program : B-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=129741
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Využitie gradientných schém na numerické riešenie nelineárnych parabolických rovníc
  Tibenský Matúš ; 010220  Handlovičová Angela ; 010220 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 28.08.2018 ; Degreee discipline : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Degree program : D-APLMA4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102881
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 9. Convergence of the numerical scheme for regularised Riemannian mean curvature flow equation
  Tibenský Matúš  Handlovičová Angela ; 010220
  Tatra Mountains Mathematical Publications . Vol. 72, (2018), s. 123-140
  regularized mean curvature flow finite volume method stability convergence
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 10. Discrete duality finite volume scheme for the regularised Heston model
  Tibenský Matúš  Handlovičová Angela ; 010220
  CSASC 2018 : . S. 129-130
  Heston model financial derivatives pricing
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article