Search results

Records found: 47  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu57464^"
 1. Automatické riadenie techniky prostredia v nZEB budovách
  Ehrenwald Pavel  Kurčová Mária ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 24, č. 5 (2016), s. 34-35
  technika prostredia nulové budovy environmental technology zero buildings
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Possibility Cooperation of Space Heating System with Heat Pump
  Kurčová Mária ; 010290  Ehrenwald Pavel
  EXPRES 2016 : . CD-ROM, s. 52-54
  heat pump heating system
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (2) - článok
  article

  article

 3. Nová úloha automatického riadenia techniky prostredia v dome s takmer nulovou potrebou energie
  Ehrenwald Pavel  Kurčová Mária ; 010290
  Vykurovanie 2015 : . CD-ROM, s. 373-377
  vykurovanie heating
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Ekvitermická regulácia - známa i neznáma
  Ehrenwald Pavel ; V290  Kurčová Mária ; V290
  Vykurovanie 2014 : . S. 323-326
  heating regulácia regulations vykurovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Nízkoenergetická, zelená, udržateľná budova - klíma - energia
  Bielek Boris ; V180  Bielek Milan ; V180 Vranay František Lukášik Dušan Vranayová Zuzana Vilčeková Silvia Ehrenwald Pavel ; V290 Híreš Juraj ; V180 Majsniar Vladimír ; V180 Mikušová Miroslava Katunský Dušan (rec.) Špaček Robert (rec.) ; A2120 Suchánek Peter (rec.)
  1.vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2014 . - 602 s.
  ISBN 978-80-227-4185-9
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  (1) - monografia
  (1) - zborník
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1100
  SVF2010
  Nízkoenergetická, zelená, udržateľná budova - klíma - energia

  book

 6. Kvalifikácia vplyvu automatického riadenia a správy budovy na jej energetickú hospodárnosť - výpočet podľa STN EN 15232
  Ehrenwald Pavel ; V290 
  Facility management 2012 [elektronický zdroj] : . s.91-94
  energetická hospodárnosť energy performance
  článok zo zborníka
  article

  article

 7. Regulácia vykurovania a chladenia termoaktívnymi stavebnými prvkami
  Kurčová Mária ; V290  Ehrenwald Pavel ; V290
  Vykurovanie 2012 : . s.459-464
  regulations regulácia
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  BED
  (1) - monografia
  article

  article

 8. A hószivattyús fútórendszerek szabályozása
  Kurčová Mária ; V290  Ehrenwald Pavel ; V290
  ÉPKO 2011 : . s.334-338
  regulácia regulations
  článok zo zborníka
  BEC - Scientific works in noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  BEC
  article

  article

 9. Energetický management pre inteligentnú budovu.
  Ehrenwald Pavel ; V290 
  Facility management 2011 : . s.103-106
  inteligentné budovy intelligent administration
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 10. Regulácia vykurovacích sústav s tepelným čerpadlom.
  Kurčová Mária ; V290  Ehrenwald Pavel ; V290
  Vykurovanie 2011. Energetické a environmentálne hodnotenie systémov výroby, distribúcie a odovzdávania tepla : . s.437-441
  heat pump tepelné čerpadlo
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  BED
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.