Search results

 1. Stabilné problémy tenkostenných konštrukcií riešené pomocou GBT
  Buček Peter 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010 . - 135 s
  ISBN 978-80-227-3417-2
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0500
  book

  book

 2. Určenie koeficientu alfa pre výpočet kritickej sily centricky tlačených prútov
  Buček Peter  Baláž Ivan ; V190
  VIII.vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach : . s.45-50
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Kritické zaťaženie za studena tvarovaných prierezov uzatvorených rámovými spojkami určované teóriou GBT
  Buček Peter 
  Juniorstav 2007 : . s.127
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  (1) - článok
  article

  article

 4. Kritické napätia určované teóriou GBT (vydúvanie stien, distorzný a globálny vzper)
  Buček Peter  Baláž Ivan ; V190
  Oceľové konštrukcie a mosty 2006 : . s.133-138
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Kovové nosníky žeriavových dráh
  Baláž Ivan ; V190  Koleková Yvonna (Research team member) ; V250 Lapos Jozef (Research team member) ; V190 Rendek Stanislav (Research team member) Tatarko Peter (Research team member) ; V190 Buček Peter (Research team member) Živner Tomáš (Research team member) ; V190 Klas Tomáš (Research team member) ; V190
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2005 . - nestr
  žeriavová dráha lokálna stabilita globálna stabilita Spoje
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book