Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu57736^"
 1. Zbierka príkladov a úloh z fyziky pre študentov elektrotechnických a informatických fakúlt technických univerzít
  Cirák Július ; E060  Bokes Peter ; E060 Dieška Peter ; E060 Chlpík Juraj ; E060 Konôpka Martin ; E060 Markoš Peter ; E060 Šrámková Tatiana ; E060 Tóbik Jaroslav ; E060 Valková Mária ; E060 Vančo Marek ; E060
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 229 s
  ISBN 978-80-227-3868-2
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1101110
  Zbierka príkladov a úloh z fyziky pre študentov elektrotechnických a informatických fakúlt technických univerzít

  book

 2. Príručka k prijímacím skúškam z fyziky na STU v Bratislave
  Holá Oľga ; C5280  Veselský Juraj ; V240 Baník Ivan ; V240 Machovič Ľubomír ; J160 Macáková Mária ; J160 Tomčík Pavol ; E150 Valková Mária ; E060 Minárik Stanislav ; M1000 Labaš Vladimír ; M1000
  Bratislava : STU v Bratislave, 2001 . - 69 s
  ISBN 80-227-1508-5
  fyzika
  príručka
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.