Search results

 1. Raum für forschendes lernen / aut. Ľudmila Solenská
  Solenská Ľudmila ; 030330 
  Forum of foreign languages, politology, and international relations . Vol. 10, No. 1 (2018), s. 63-66
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Miesto rétoriky vo vzdelávaní pedagógov / aut. Ľudmila Solenská, Ľubica Rovanová
  Solenská Ľudmila ; 030330  Rovanová Ľubica ; 030330
  Lingua et vita . Roč. 6, č. 12 (2017), s. 66-70
  rétorika prezentorika jazyk prozódia reč tela dýchanie komunikácia interaktívnosť argumentácia osobnosť učiteľa
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Polyvalenz als potenzial der lehre / aut. Ľudmila Solenská
  Solenská Ľudmila ; 030330 
  Forum of foreign languages, politology, and international relations . Vol. 9, No. 1 (2017), s. 33-36
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 4. Meranie kompetencií učiteľa v procese vyučovania / aut. Ľudmila Solenská
  Solenská Ľudmila ; 030330 
  Fórum cudzích jazykov : . Roč. 8, č. 1 (2016), s. 77-84
  kompetencie meranie samohodnotenie priame pozorovanie advokátsky prístup reliabilita objektívnosť
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. Kommunikativ- und kompetenzorientierter Deutschunterricht : Výučba nemeckého jazyka založená na komunikácii a kompetencii / aut. Ľudmila Solenská
  Solenská Ľudmila ; 030330 
  CASALC Review . Roč. 4, č. 2 (2015), s. 4-10
  kompetencie komunikácia performancia porozumenie zrozumiteľnosť nepochopenie stratégie sebareflexia
  http://casajc.ff.cuni.cz/Documents/CASAJC_online/1402/bull21415.pdf
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  article

  article

 6. Analýza vysokoškolskej didaktiky z pohľadu bolonského procesu / aut. Ľudmila Solenská
  Solenská Ľudmila ; E330 
  Fórum cudzích jazykov : . Roč. 7, č. 4 (2015), s. 56-63
  vysokoškolská didaktika študijný program modulárnosť profesionalita výučba skúšanie samoriadenie kompetencie
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 7. Kvalita vzdelávania a zamestnateľnosť absolventov vysokých škôl
  Solenská Ľudmila ; E330 
  Fórum cudzích jazykov . Roč. 6, č. 2 (2014), s. 97-104
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 8. Teórie zručnosti čítania / aut. Ľudmila Solenská
  Solenská Ľudmila ; E330 
  Fórum cudzích jazykov . Roč. 6, č. 4 (2014), s. 25-33
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 9. Teoretické východiská pre stratégie a techniky čítania
  Solenská Ľudmila ; E330 
  Fórum cudzích jazykov . Roč. 5, č. 2 (2013), s.73-84
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 10. Charakteristika súčasného stavu odbornej jazykovej príravy na slovenských stredných a vysokých školách
  Solenská Ľudmila ; E330 
  Fórum cudzích jazykov . Roč. 4, č. 2 (2012), s.59-67
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article