Search results

 1. Chelates of 3-and 5-hydroxyflavone: Quantum chemical study / aut. Martin Michalík, Monika Biela, Denisa Cagardová, Vladimír Lukeš
  Michalík Martin ; 045280  Biela Monika ; 045280 Cagardová Denisa ; 045280 Lukeš Vladimír ; 045280
  Chemical Physics Letters . Vol. 762, (2021), s. (1-5), art. no. 138142
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0009261420310526
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 2. Theoretical modelling of charge transport in organic optoelectronics / aut. Denisa Cagardová, Vladimír Lukeš
  Cagardová Denisa ; 045280  Lukeš Vladimír ; 045280
  Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021 : eŠVK PRIF UK 2021 : . S. 551-556
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Solvent- and concentration-induced self-assembly of an amphiphilic perylene dye / aut. Antonella Caterina Boccia, Vladimír Lukeš, Anita Eckstein-Andicsova, Erika Kozma
  Boccia Antonella Caterina  Lukeš Vladimír ; 045280 Eckstein-Andicsova Anita Kozma Erika
  New Journal of Chemistry . Vol. 44, iss. 3 (2020), s. 892-899
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 4. Theoretical comparative study of promising semiconducting aromatic molecules and their fluorinated counterparts / aut. Denisa Cagardová, Ján Matúška, Martin Michalík, Peter Poliak, Vladimír Lukeš
  Cagardová Denisa ; 045280  Matúška Ján ; 045280 Michalík Martin ; 045280 Poliak Peter ; 045280 Lukeš Vladimír ; 045280
  Synthetic Metals . Vol. 260, (2020), s. [1-10], Art. No. 116263
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 5. Vplyv chemickej a elektrónovej štruktúry na explozivitu a účinnosť trhavín
  Likavec Stellan Matej ; 045280  Lukeš Vladimír ; 045280 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141921
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Potenciálne zdravotné riziká mikrovlnného ohrevu potravín z pohľadu iniciácie nežiaducich chemických reakcií
  Vojtko Filip ; 045280  Lukeš Vladimír ; 045280 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : chemické inžinierstvo a technológie, chémia ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141955
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Porovnanie fyzikálno-chemických vlastností látok s dezinfekčnými účinkami
  Kubicová Veronika ; 045280  Lukeš Vladimír ; 045280 (Thesis advisor)
  2020
  FCHPT ; Date of acceptation : 13.07.2020 ; Degreee discipline : potravinárstvo ; Degree program : B-POVYKO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136039
  bakalárska práca
  book

  book

 8. On the Thermodynamics of antioxidant action of naturally occurring hydroxyderivatives of cis-cinnamic acid / aut. Monika Biela, Peter Poliak, Andrea Kleinová, Vladimír Lukeš, Erik Klein
  Biela Monika ; 045210  Poliak Peter ; 045280 Kleinová Andrea ; 045210 Lukeš Vladimír ; 045280 Klein Erik ; 045210
  Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics . Vol. 13, (2020), s. 26-36
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 9. Prírodné vedy pre farmaceutické a medicínske aplikácie / aut. Iveta Ondrejkovičová, Dušan Berkeš, Paula Brandeburová, Denisa Cagardová, Pavla Hájovská, Aleš Ház, Svetlana Hrouzková, Mário Izakovič, Viera Jančovičová, Marián Janek, Erik Klein, Vladimír Lukeš, Tomáš Mackuľak, Martina Machková, Lucia Minarovičová, Andrea Škulcová, Daniela Šmogrovičová, Katarína Vizárová
  Ondrejkovičová Iveta ; 042190  Berkeš Dušan ; 048140 Brandeburová Paula ; 042120 Cagardová Denisa ; 045280 Hájovská Pavla ; 049160 Ház Aleš ; 049380 Hrouzková Svetlana ; 041000 Izakovič Mário ; 042190 Jančovičová Viera ; 049160 Janek Marián ; 042110 Klein Erik ; 045210 Lukeš Vladimír ; 045280 Mackuľak Tomáš ; 046290 Machková Martina ; 041000 Minarovičová Lucia ; 040250 Škulcová Andrea ; 046290 Šmogrovičová Daniela ; 044000 Vizárová Katarína ; 049380
  Bratislava, FCHPT STU, 2020 . - 185 s.
  ISBN 978-80-8208-043-1
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  book

  book

 10. Influence of catecholic ring torsion on hydroxyflavones / aut. Martin Michalík, Monika Biela, Denisa Cagardová, Vladimír Lukeš
  Michalík Martin ; 045280  Biela Monika ; 045280 Cagardová Denisa ; 045280 Lukeš Vladimír ; 045280
  Acta Chimica Slovaca . Vol. 13, iss. 1 (2020), s. 49-55
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article