Search results

 1. Urban Street Design Guide
  kol. autorov 
  New York, USA National Association of City Transportation Officials 2013 . - 180 s.
  ISBN 978-1-61091-494-9
  street mestský urbanizmus mestský verejný priestor doprava ulica križovatka intersection prechod pre chodcov zebra crossing
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 2. Správa o stave mladej ilustrácie = Report on the Young Illustration
  kol. autorov 
  Bratislava : Provocation Bureau, 2012 . - [208] s
  ISBN 278-80-971132-0-9
  ilustrácie výtvarníci slovenskí mladí umelci umenie výtvarné umenie súčasné
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 3. Povojnová architektúra a jej kultúrne hodnoty
  kol. autorov  Dulla Matúš ; A3130
  1
  Bratislava : SAS Institute, 2004 . - 211
  dejiny architektúry 20.stor.
  antológia
  book

  book

 4. Rekonštrukcie a prestavba budov II. diel = Reconstruction and Renovation of Buildings. Second Part : Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 8.12.2003 v Bratislave = proceedings from the international scientific conference held on 8 December 2003 in Bratislava
  kol. autorov 
  Bratislava : FA STU , 2003 . - [130] s
  ISBN 80-227-1990-0
  rekonštrukcie budov prestavba budov Rekonštrukcie pamiatok rekonštrukcia historických objektov stavby historické baroková architektúra domy rodinné domy drevené domy bytové domy panelové budovy nízkoenergetické školy knižnice banky Veľvyslanectvá budovy pre priemysel areály polyfunkčné HI-TECH konštrukcie oceľové konštrukcie membránové strechy presklené Vlhkosť sanácia
  zborník
  (12) - článok
  (1) - xxx
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2000
  book

  book

 5. Vplyv plavebnej pripravovanej plavby na dolnom Váhu na regulačné funkcie VE Kráľová : Výskumná úloha
  Dušička Peter ; V170  kol. autorov
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KHTE, 1999
  výskumná správa
  book

  book

 6. Cenník pre výpočet ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností vo výstavbe
  Ďurďa Jozef  kol. autorov
  Bratislava : Slovenská komora stavebných inžinierov, 1997 . - 140 s
  ISBN 80-967679-0-9
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 7. Kultúrno-historická a sociologická topografia Bratislavy : zborník zo seminára konaného v dňoch 15.-16.11.1990 v Bratislave
  kol. autorov 
  Bratislava : Výskumný ústav práce a sociálnych vecí, 1991 . - 128 s.; príl. 14 s
  Bratislava topografia pamiatky kultúra história sociológia urbanizmus mapy
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 8. Uspechi prikladnoj mechaniki : Sbornik statej 1983-42
  kol. autorov 
  Moskva : Mir, 1986 . - 283 s
  monografia
  book

  book

 9. Geodézie I.
  Pokora Matěj  kol. autorov
  Praha : Geodetický a kartografický podnik, 1985 . - 548 s..obr.,tab.,schémy
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2100
  book

  book

 10. Stavebné látky
  Fraňo Vladimír  kol. autorov
  1. vyd.
  Bratislava : Alfa, 1984 . - 307 s
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2107
  book

  book