Search results

 1. Zabezpečenie elektronického lístkového systému počas jeho životného cyklu
  Brandýs Patrik ; 070400  Hudec Ladislav ; 070400 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151407
  diplomová práca
  book

  book

 2. Bezpečná komunikácia v Internete vecí
  Malík Marek ; 070400  Hudec Ladislav ; 070400 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 16.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-IB4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134892
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Autentizácia modulov v Internete vecí
  Mišaga Lukáš ; 070400  Hudec Ladislav ; 070400 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 16.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-IB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142702
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Survey: Classification of the IoT Technologies for Better Selection to Real Use / aut. Peter Kaňuch, Dominik Macko, Ladislav Hudec
  Kaňuch Peter ; 070400  Macko Dominik ; 070400 Hudec Ladislav ; 070400
  TSP 2020 . S. 500-505
  internet of things IoT recommendations
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. HIP-Based Security in IoT Networks: A comparison / aut. Peter Kaňuch, Dominik Macko, Ladislav Hudec
  Kaňuch Peter ; 070400  Macko Dominik ; 070400 Hudec Ladislav ; 070400
  ICETA 2020 : . S. 283-289
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Penetračné testovanie WLAN
  Škrak Peter ; 070400  Hudec Ladislav ; 070400 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.4. počítačové inžinierstvo ; Degree program : B-IT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=140896
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 7. Forensic tool for digital evidence collection in operating systems
  Chreno Martin ; 070400  Hudec Ladislav ; 070400 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.1. informatika ; Degree program : B-IB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134813
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 8. Detekcia prienikov na webový systém metódami výpočtovej inteligencie
  Mišík Daniel ; 070400  Hudec Ladislav ; 070400 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145549
  diplomová práca
  book

  book

 9. Bezpečnosť webového servera Apache
  Popeliš Richard ; 070400  Hudec Ladislav ; 070400 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.1. informatika ; Degree program : B-IB . - Neobsahuje CD-rom

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139601
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 10. Simulácie útočných scenárov v mobilných ad hoc sieťach
  Kadlečík Patrik ; 070400  Hudec Ladislav ; 070400 (Thesis advisor)
  2019
  FIIT ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.5. softvérové inžinierstvo ; Degree program : I-SI2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138018
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book