Search results

 1. Inovačné centrum STU v Bratislave – transformácia vnútrobloku
  Zelenčík Jakub ; 051110  Majcher Stanislav ; 051110 (Thesis advisor)
  2021
  FAR ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157781
  diplomová práca
  book

  book

 2. Inovačné centrum STU v Bratislave – transformácia vnútrobloku
  Albert Filip ; 051110  Majcher Stanislav ; 051110 (Thesis advisor)
  2021
  FAR ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159999
  diplomová práca
  book

  book

 3. Radnica Čunovo
  Čopková Patrícia ; 051110  Majcher Stanislav ; 051110 (Thesis advisor)
  2021
  FAR ; Date of acceptation : 15.06.2021 ; Degreee discipline : architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145825
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Radnica Čunovo
  Solár Lukáš ; 051110  Majcher Stanislav ; 051110 (Thesis advisor)
  2021
  FAR ; Date of acceptation : 15.06.2021 ; Degreee discipline : architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145807
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Polyfunkčný objekt – New Living Center
  Belošičová Hana ; 051110  Majcher Stanislav ; 051110 (Thesis advisor)
  2020 Bratislava
  FAR ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153652 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2DE4D0DBB221E90D138FF9BEC259
  diplomová práca
  book

  book

 6. Polyfunkčný objekt – New Living Center
  Balalová Monika ; 051110  Majcher Stanislav ; 051110 (Thesis advisor)
  2020 Bratislava
  FAR ; Date of acceptation : 09.06.2020 ; Degreee discipline : architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153542 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2DE4D0DBB221E90D118DFABEC259
  diplomová práca
  book

  book

 7. Dream Tower, Praha, Nové Butovice
  Gogaľová Mária ; 051110  Majcher Stanislav ; 051110 (Thesis advisor)
  2019 Bratislava
  FAR ; Date of acceptation : 29.05.2019 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146774 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=9F8942B94996237AABFB1BF666DC
  diplomová práca
  book

  book

 8. Mestský polyfunkčný komplex Harbour City
  Halčáková Lenka ; 051110  Majcher Stanislav ; 051110 (Thesis advisor)
  2019 Bratislava
  FAR ; Date of acceptation : 29.05.2019 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146778 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=BCA102CB6C4CA54D44EFA875C35B
  diplomová práca
  book

  book

 9. Polyfunkčný bytový dom
  Bisová Nikola ; 051110  Majcher Stanislav ; 051110 (Thesis advisor)
  2019 Bratislava
  FAR ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : B-AU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120194 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=233ADDCA5EB56A1009EB3B31D49A
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Mestský polyfunkčný komplex Harbour City
  Ďuďajová Andrea ; 051110  Majcher Stanislav ; 051110 (Thesis advisor)
  2019 Bratislava
  FAR ; Date of acceptation : 29.05.2019 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146165 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=BCA102CB6C4CA54D44EFA875C35B
  diplomová práca
  book

  book