Search results

 1. Návrh systémových opatrení na zníženie fluktuácie zamestnancov v spoločnosti HELLA Slovakia Lighting s.r.o.
  Čertíková Andrea ; 064000  Szabó Peter ; 064000 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; Date of acceptation : 08.06.2022 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=169987
  diplomová práca
  book

  book

 2. Návrh systémových opatrení pre aplikáciu princípov časového manažmentu riadiacich zamestnancov v spoločnosti PROTHERM PRODUCTION s.r.o.
  Pavelková Diana ; 064000  Szabó Peter ; 064000 (Thesis advisor)
  2022
  MTF ; Date of acceptation : 06.06.2022 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=164241
  diplomová práca
  book

  book

 3. Návrh systémových opatrení na zefektívnenie fungovania manažmentu ľudských zdrojov v spoločnosti WoodSK s.r.o.
  Baranová Gabriela ; 064000  Szabó Peter ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158280
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh systému nástupníctva ako predpoklad tvorby kariéry zamestnancov v spoločnosti I.D.C. Holding, a.s.
  Balogová Tatiana ; 064000  Szabó Peter ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158402
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh zefektívnenia vybraných logistických procesov v podniku VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.
  Kubaščík Michal ; 064000  Szabó Peter ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158065
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh systémových opatrení pre zefektívnenie koexistencie vekovo diverzifikovanej pracovnej sily v spoločnosti Tate & Lyle, s.r.o.
  Trulík Martin ; 064000  Szabó Peter ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158194
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení na uplatnenie vybraných metód priemyselného inžinierstva v podmienkach spoločnosti AJ Metal Design a.s.
  Lehutová Adriána ; 064000  Szabó Peter ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 28.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148641
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení pre zvýšenie spokojnosti zamestnancov v spoločnosti Forbo Siegling s.r.o.
  Zlámalová Andrea ; 064000  Szabó Peter ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148208
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení na zdokonalenie podnikovej kultúry ako nástroja riadenia podniku v STD DONIVO, a.s.
  Hrebíčková Dominika ; 064000  Szabó Peter ; 064000 (Thesis advisor)
  2021
  MTF ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153335
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Personal development and self-actualization of different employee generations-important key to the organizations success / aut. Jaromíra Vaňová, Peter Szabó, Miroslava Mĺkva
  Vaňová Jaromíra ; 064000  Szabó Peter ; 064000 Mĺkva Miroslava ; 064000
  International Journal of Business and Applied Social Science . Vol. 7, iss. 6 (2021), s. 1-8
  personal development self-actualization employee generations
  https://www.ijbassnet.com/publication/403/details
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article