Search results

 1. Prof. Ing. Juraj Bízik, DrSc., 90-ročný / aut. Vojtech Veselý, Zdenka Králová, Ladislav Harsányi
  Veselý Vojtech ; 031000  Králová Zdenka ; 031000 Harsányi Ladislav
  ATP Journal . Roč. 26, č. 9 (2019), s. 56-57
  https://www.atpjournal.sk/rubriky/prehladove-clanky/prof.-ing.-juraj-bizik-drsc.-90-rocny.html?page_id=29426
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 2. Simulation analysis of a real small production process / aut. Oto Haffner, Zdenka Králová
  Haffner Oto ; 030400  Králová Zdenka ; e011
  ICCC 2015 : . S. 153-158
  http://ieeexplore.ieee.org/document/7145065/
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Programové vybavenie k diagnostickému prístroju FScan Compact
  Emrich Dušan ; E  Králová Zdenka (Thesis advisor) ; E1260
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 18.06.2014 ; Degree program : 359 . - 50 s CD-ROM
  Aplikovaná informatika Applied Infromatics database terapia VBA biorezonancia databáza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92251
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Genetické algoritmy a simulácia v rozvrhovaní mnohovýrobkových výrobných systémov
  Švančara Juraj ; E010  Králová Zdenka ; e010
  WITNESS 2012. Diskrétní simulace : . s.14-24
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Simulačná analýza automatizovanej baliacej linky v obuvníckej firme
  Fleško Vladimír ; E  Králová Zdenka (Thesis advisor) ; E1260
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 71 s CD-ROOM
  robotics production analysis simulation simulácia analýza produkcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86469
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Využitie frameworku CakePHP pri tvorbe web aplikácií
  Endresl Miroslav ; E  Králová Zdenka (Thesis advisor) ; E1260
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 54 s 4 príl.
  robotics MS Access konferencia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81535
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Modelovanie náhodných procesov a plánovanie experimentov pri simulácii výrobných systémov
  Sloboda Marek ; E  Králová Zdenka (Thesis advisor) ; E1260
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 79 s CD-ROOM
  Applied Infromatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71825
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. Informačný systém firmy prevádzkujúcej internetový portál firiem a organizácií mesta
  Vlk Ivan ; E  Králová Zdenka (Thesis advisor) ; E1260
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 232 s 9 príl.
  robotics database portal web databáza objekt portál
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79993
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Simulačná analýza mnohovýrobkového výrobného systému : dát. obhaj. 23.10.2012, č. ved. odb. 9-2-7
  Švančara Juraj ; E010  Králová Zdenka (Thesis advisor) ; e011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 120 s CD-ROM
  Cybernetics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71442
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 10. High-Mix Low-Volume Flow Shop Manufacturing System Scheduling
  Švančara Juraj ; E010  Králová Zdenka ; e010
  INCOM'12 : . s.198-203
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article