Search results

 1. Vzory efektívnej tvorby jednostránkových aplikácií v jazyku Elm
  Štuller Adam ; 070200  Kapustík Ivan ; 070200 (Thesis advisor)
  2022
  FIIT ; Date of acceptation : 15.06.2022 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=163911
  diplomová práca
  book

  book

 2. Znovupoužitelné komponenty v jazyku Elm a ich dopad na modularitu
  Bedej Juraj ; 070200  Kapustík Ivan ; 070200 (Thesis advisor)
  2022
  FIIT ; Date of acceptation : 14.06.2022 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=163818
  diplomová práca
  book

  book

 3. Štruktúra metód perzistentného ukladania údajov v aplikácii v jazyku Elm
  Fano Adam ; 070200  Kapustík Ivan ; 070200 (Thesis advisor)
  2022
  FIIT ; Date of acceptation : 14.06.2022 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=163983
  diplomová práca
  book

  book

 4. Komponenty v jazyku Elm
  Holý Matej ; 070200  Kapustík Ivan ; 070200 (Thesis advisor)
  2022
  FIIT ; Date of acceptation : 15.06.2022 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=163837
  diplomová práca
  book

  book

 5. Tvorba jednostránkovej aplikácie v jazyku Elm
  Minárik Kevin ; 070200  Kapustík Ivan ; 070200 (Thesis advisor)
  2022
  FIIT ; Date of acceptation : 21.06.2022 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=148486
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Podpora tvorby hier v jazyku Elm
  Gaža Ladislav ; 070200  Kapustík Ivan ; 070200 (Thesis advisor)
  2022
  FIIT ; Date of acceptation : 21.06.2022 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=154942
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Podpora tvorby hier v jazyku Elm
  Cyprich Radovan ; 070200  Kapustík Ivan ; 070200 (Thesis advisor)
  2022
  FIIT ; Date of acceptation : 21.06.2022 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=154902
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Spracovanie údajov v jazyku Elm
  Hefaz Mohammad Hanif ; 070200  Kapustík Ivan ; 070200 (Thesis advisor)
  2021
  FIIT ; Date of acceptation : 14.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS3

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150636
  diplomová práca
  book

  book

 9. Tvorba šablón jednostránkových aplikácií v jazyku Elm
  Holub Ivan ; 070200  Kapustík Ivan ; 070200 (Thesis advisor)
  2021
  FIIT ; Date of acceptation : 14.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158918
  diplomová práca
  book

  book

 10. Stabilita hráča simulovaného robotického futbalu
  Kútny Andrej ; 070200  Kapustík Ivan ; 070200 (Thesis advisor)
  2021
  FIIT ; Date of acceptation : 15.06.2021 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150916
  diplomová práca
  book

  book