Search results

Records found: 17  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu63614^"
 1. Využitie prebytočného tepla na ohrev vody v bazéne
  Záležáková Lucia ; J0060  Žáková Petra ; J0060
  31. setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky : . s.263-266
  slnečný kolektor potreba tepla Solar collectors
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Pokrytie potreby chladu a elektrickej energie v budove ťažkého laboratória
  Dubovský Dominik ; J  Žáková Petra (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  energetické strojárstvo tepelné zaťaženie spotreba elektrickej energie klimatizačná jednotka kogeneračná jednotka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69015
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Pokrytie potreby tepla pre administratívnu budovu
  Kňazovic Martin ; J  Žáková Petra (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  energetické strojárstvo power tepelné straty energia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61182
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Výpočet tepelných strát v budove ťažkého laboratória a pokrytie potreby tepla
  Vančo Marian ; J  Žáková Petra (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  tepelné energetické stroje a zariadenia Thermal Power Engineering cogeneration kogeneračná jednotka potreba tepla kogenerácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85471
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Zariadenie na meranie účinnosti kondenzačného kotla
  Galko Matej ; J  Žáková Petra (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  tepelné energetické stroje a zariadenia Thermal Power Engineering underfloor heating measurement methodology metodika merania podlahové vykurovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85473
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Tepelný výpočet fluidného kotla na spaľovanie lignitu
  Kúdeľa Peter ; J  Žáková Petra (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  tepelné energetické stroje a zariadenia Thermal Power Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85443
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Parný kotol na odpadné teplo
  Vlček Jozef ; J  Žáková Petra (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  tepelné energetické stroje a zariadenia Thermal Power Engineering paroplynový cyklus
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85171
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Experimentálna spaľovacia turbína s využitím tepla na výrobu chladu
  Žáková Petra ; J260  Ridzoň František ; J260 Čekan Tomáš ; J260
  Vykurovanie 2007. Energetická certifikácia budov a pravidelná kontrola kotlov : . s.65-68
  výroba chladu klimatizačná jednotka cool generation air condition element
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Experimentálne zariadenie na chladenie vzduchu v saní kompresora spaľovacej turbíny. (Experimental device for the purpose of air chilling in compressor of Combustion Turbine)[CD-ROM] : Diplomová práca
  Lutišan Jozef ; J260  Molnár Vojtech (xxx) ; J260 Žáková Petra (Consultant) ; J260
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 75 s
  chladenie spaľovacie turbíny
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Návrh zdroja pary s využitím obnoviteľných zdrojov
  Holmanová Jana ; J260  Žáková Petra ; J260 Muškát Peter ; J260
  Vykurovanie 2006. Energeticky efektívna výroba,distribúcia a odber tepla : . s.77-82
  parná turbína žiarenie intenzita koncentický kolektor steam turbine
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article