Search results

 1. Polyfunkčný bytový komplex Harbour City
  Koščová Andrea ; 051110  Vráblová Edita ; 051110 (Thesis advisor)
  2019
  FAR ; Date of acceptation : 29.05.2019 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146050
  diplomová práca
  book

  book

 2. Polyfunkčný bytový komplex v Petržalke
  Rumpelová Katarína ; 051110  Vráblová Edita ; 051110 (Thesis advisor)
  2019
  FAR ; Date of acceptation : 29.05.2019 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146757
  diplomová práca
  book

  book

 3. Polyfunkčný bytový komplex v Petržalke
  Miziová Silvia ; 051110  Vráblová Edita ; 051110 (Thesis advisor)
  2019
  FAR ; Date of acceptation : 29.05.2019 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146756
  diplomová práca
  book

  book

 4. Polyfunkčný bytový komplex Harbour City
  Miklušková Lucia ; 051110  Vráblová Edita ; 051110 (Thesis advisor)
  2019
  FAR ; Date of acceptation : 29.05.2019 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143281
  diplomová práca
  book

  book

 5. Materská škola - rekonštrukcia objektu, Bratislava-Jarovce / aut. Edita Vráblová, Branislav Puškár
  Vráblová Edita ; 051110  Puškár Branislav ; 051110
  Arch : . Roč. 24, č. 10 (2019), s. 59
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 6. The quality of indoor environment of intelligent building - global phenomena of sustainable architecture / aut. Branislav Puškár, Edita Vráblová, Dušan Kočlík
  Puškár Branislav ; 051110  Vráblová Edita ; 051110 Kočlík Dušan ; 055150
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering . Vol. 603, (2019), art. no. 032102 [5] s.
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. The specifications of the realization process for student homes from modular cells / aut. Edita Vráblová, Michal Czafík
  Vráblová Edita ; 051110  Czafík Michal ; 051110
  Architecture in Perspective 2019. Proceedings of the International Conference / Sborník příspěvků z mezinárodní konference . S. 319-321
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Súčasný interiér modulárnych študentských obytných buniek: efektivity – invencia – užívateľský komfort / aut. Edita Vráblová
  Vráblová Edita ; 051110 
  Zdravé domy - Interiér 2019 - Identita SK : zborník z medzinárodnej konferencie = Healthy houses - Interior 2019 - Identity SK . s. 104-107
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - skriptá
  (4) - článok
  article

  article

 9. Mestský hotel a bytový dom v Banskej Štiavnici
  Biznár Martin ; 051110  Vráblová Edita ; 051110 (Thesis advisor)
  2018
  FAR ; Date of acceptation : 30.05.2018 ; Degreee discipline : 5.1.1. architektúra a urbanizmus ; Degree program : I-ARCH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138530
  diplomová práca
  book

  book

 10. Alternatívne formy vysokoškolských domovov modulárneho typu / aut. Edita Vráblová
  Vráblová Edita ; 051110 
  Brno : Vysoké učení technické, 2018 . - 191 s. [10,5 AH]
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book