Search results

 1. Výbojová činnosť objektov na základe fyzikálneho modelovania : dát. obhaj. 16.12.2015, č. ved. odb. 5-2-30
  Arnold Peter ; 032000  Šandrik Pavol (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2015
  FEI ; Date of acceptation : 16.12.2015 ; Degreee discipline : 5.2.30. elektroenergetika ; Degree program : D-ENE . - 132 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130560
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Stanovenie geometrickej kapacity izolačného systému statorového vinutia a jej význam v dielektrickej spektroskopii : č.ved.odb. 26-34-9, dát.obhaj. 14.12.2009
  Turanský Ľubomír ; E130  Šandrik Pavol (Thesis advisor) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 83 s
  Elektroenergetika dielektrická spektroskopia vinutie statora
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Simulácia výbojovej činnosti pre potreby diagnostickej starostlivosti : č.ved.odb. 5.2.30, dát. obhaj. 29.1.2009
  Kment Attila ; E020  Šandrik Pavol (Thesis advisor) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008 . - 160 s
  Elektroenergetika diagnostické metódy diagnostikovanie meranie čiastkových výbojov
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Stav korónovej ochrany statorového vinutia generátorov
  Šandrik Pavol ; E130  Kment Attila ; E020
  Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering : . s.82-85
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Laboratórium vysokých napätí Katedry elektroenergetiky FEI STU v Bratislave
  Ondrejka Vladimír ; E130  Šandrik Pavol ; E130
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 13, č. 3 (2007), s.44-46
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 6. Význam rozpoznávania výbojovej činnosti izolačných systémov
  Kment Attila ; E020  Vojtek Martin ; E130 Ondrejka Vladimír ; E130 Šandrik Pavol ; E130
  70 rokov VE Ladce a 50 rokov VE Trenčín. Zborník prednášok : . s.31-32
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Meranie frekvenčných závislostí dielektrických paramentrov izolačných systémov
  Ondrejka Vladimír ; E130  Kment Attila ; E020 Vojtek Martin ; E130 Šandrik Pavol ; E130
  70 rokov VE Ladce a 50 rokov VE Trenčín. Zborník prednášok : . s.33-34
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Izolačný systém generátorov - diagnostická starostlivosť
  Šandrik Pavol ; E130  Ondrejka Vladimír ; E130 Vojtek Martin ; E130
  70 rokov VE Ladce a 50 rokov VE Trenčín. Zborník prednášok : . s.29-30
  článok zo zborníka
  AFB - Invited reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Simulation of Partial Discharges
  Kment Attila ; E020  Ondrejka Vladimír ; E130 Šandrik Pavol ; E130
  Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering : . s.105-108
  čiastkové výboje štatistické operátory počítačová simulácia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Rozbor možnosti automatického rozpoznávania výbojovej činnosti
  Vojtek Martin ; E130  Ondrejka Vladimír ; E130 Šandrik Pavol ; E130 Šimkovič E.
  Diagnostika '05 : . s.94-97
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article