Search results

 1. Elektrotechnika : Pre študijný program Priemyselná informatika aut. Ivan Bojna, Jozef Paľa
  Bojna Ivan ; E040  Paľa Jozef ; E040
  1. vyd., 1. dotlač
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015 . - 160 s.
  ISBN 978-80-227-4317-4
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI5110
  Elektrotechnika

  book

 2. Zmena vyhlášky 508/2009 Z.z.
  Bojna Ivan ; E040 
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 20, č. 1, príloha Volt (2014), s. 7-8
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 3. Označovanie svietidiel vhodných na montáž na horľavé materiály
  Bojna Ivan ; E040 
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 20, č. 1, príloha Volt (2014), s. 5-6
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 4. Domové jednofázové zásuvky : 1. časť - Historický vývoj
  Bojna Ivan ; E040 
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 20, č. 1, príloha Volt (2014), s. 3-5
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 5. Používanie anglických výrazov insulation, isolation
  Bojna Ivan ; E040 
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 19, č. 1 (2013), s.príloha Volt, s.13
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 6. Zóny odporu uzemňovačov a ich vplyv na uzemnenie
  Bojna Ivan ; E040 
  38. konferencia elektrotechnikov Slovenska : . s.37-50
  článok zo zborníka
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 7. Meranie odporu uzemnenia podľa STN 33 2000-6
  Bojna Ivan ; E040 
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 19, č. 2 (2013), s.príloha Volt, s. 10-11
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 8. Elektrické inštalácie na malé napätie
  Bojna Ivan ; E040 
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 19, č. 5 (2013), s.príloha Volt, s. 6-7
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 9. Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie
  Bojna Ivan ; E040 
  38. konferencia elektrotechnikov Slovenska : . s.26-36
  článok zo zborníka
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  article

  article

 10. Sieť TN-C-S- pri napájaní z dvoch dôvodov
  Bojna Ivan ; E040 
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 19, č. 3 (2013), s.príloha Volt, s.10-11
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article