Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu64537^"
 1. Stanovenie vybraných perzistentných organických látok vysokotlakou kvapalinovou chromatografiou = Determination of chosen persistent organic substances with high pressure liquid chromatography : Diplomová práca
  Rábara Lukáš  Hostin Stanislav (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 63 s príl (1 CD-ROM)
  chromatografia perzistentné organické látky
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Occurrence and methods of PAHs determination in soils and bottom sediments
  Kupková Veronika ; M390  Rábara Lukáš Hostin Stanislav ; M390 Kopáčiková rod. Morávková Ivana ; M390 Fiala Jozef ; M5000
  International Doctoral Seminar 2009 : . s.162-170
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Monitorovanie a spracovanie rádioaktívneho odpadu : Bakalárska práca
  Rábara Lukáš  Michalíková Anna (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2006
  MTF ; . - 78 s 1 CD-ROM
  inžinierstvo životného prostredia rádioaktívny odpad
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.