Search results

Records found: 21  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu64659^"
 1. Návrh metód na zamedzenie plytvania vo výrobe ako súčasť zlepšovania procesov v systéme manažérstva kvality
  Šaštinský Matej ; M  Marton Michal (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 82s CD ROM
  inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality quality waste kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80146
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Implementácia metodiky Global 8D ako nástroj kvality pre štruktúrované riešenia problémov v Gefco Slovakia s.r.o.
  Balážová Elena 2010  Marton Michal (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 84s CD ROM
  inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality claims quality neustále zlepšovanie reklamácie riešenie problémov kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80083
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh aplikácie metódy teórie obmedzení pri zlepšovaní kvality a priechodnosti procesov
  Bubánová Aneta  Marton Michal (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 93s CD ROM
  inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality efficiency quality efektivita kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80159
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh metód na zamedzenie plytvania vo výrobe ako súčasť zlepšovania procesov v systéme manažérstva kvality
  Dudžíková Martina  Marton Michal (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 94s CD ROM
  inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality process improvement zlepšovanie procesov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76930
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Integrácia TOC, LEAN a SIX SIGMA ako nový trend pri zlepšovaní procesov
  Marton Michal ; M190 
  Nové trendy v manažérstve kvality [elektronický zdroj] : . s.162-166
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Progresívne metódy a nástroje na zefektívnenie riadenia podnikových procesov vo výrobných organizáciách : Dizertačná práca
  Marton Michal ; M190  Paulová Iveta (Thesis advisor) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 126 s., autoreferát, CD-ROM
  process quality process improvement teória obmedzení zlepšovanie procesov kvalita priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63887
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Prieskum súčasného stavu riadenia ľudských zdrojov v systéme manažérstva kvality pre podnikovú prax : Bakalárska práca
  Šebo Marián  Marton Michal (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2011
  MTF ; . - 53 s., CD-ROM
  Management Communication kvalita produkcie Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52587
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. One piece flow - another view on production flow in the next continuous process improvement
  Marton Michal ; M190  Paulová Iveta ; M300
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 11, č. 1 (2011), s.30-34
  process improvement
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Perspektívy rozvoja manažérstva kvality v súvislosti s požiadavkami trhu Slovenskej republiky : Záverečná správa za celu dobu riešenia projektu VEGA č. 1/0229/08
  Paulová Iveta (Research team head) ; M300  Mĺkva Miroslava (Research team member) ; M4000 Kučerová Marta (Research team member) ; M4000 Vaňová Jaromíra (Research team member) ; M4000 Horňák František (Research team member) ; M4000 Tibenská Zuzana (Research team member) ; M4000 Marton Michal (Research team member) ; M190 Lestyánszka Škůrková Katarína (Research team member) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  manažérstvo kvality konkurencieschopnosť
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 10. Applying the theory of constraints in the course of process improvement
  Marton Michal ; M190  Paulová Iveta ; M300
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 18, č. 29 (2010), s.71-76
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article