Search results

 1. Pooling of heterogeneous human biomonitoring data for assessment of spatial distribution of PCB serum concentrations by kriging around a source of pollution in eastern Slovakia / aut. Zuzana Šutová, Pavol Závacký, Maximilián Strémy, Soňa Wimmerová, Ľubica Murínová, Denisa Richterová, Irva Hertz-Picciotto, Tomáš Trnovec
  Šutová Zuzana ; 066000  Závacký Pavol Strémy Maximilián ; 067000 Wimmerová Soňa Murínová Ľubica Richterová Denisa Hertz-Picciotto Irva Trnovec Tomáš
  Environmental Health Perspectives . 2016 Conference, (2016), abstract Number: P3-385/ID:3895
  https://ehp.niehs.nih.gov/isee/2016-p3-385-3895/
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  article

  article

 2. Cloud Design for Storing Large Amount of Data / aut. Maximilián Strémy, Pavol Závacký, Peter Cuninka, Martin Juhás
  Strémy Maximilián ; 067000  Závacký Pavol ; 066000 Cuninka Peter ; 066000 Juhás Martin ; 066000
  International Scholarly and Scientific Research & Innovation : . S. 1734-1738
  cloud
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Návrh algoritmov a automatizácia využitia serverových zdrojov pri virtualizácii PACS v medicíne
  Závacký Pavol ; 066000  Strémy Maximilián (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 27.08.2015 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia ; Degree program : D-AIP . - 132 s., 1 CD-ROM, autoreferát
  Dizertačná práca (PhD.) - STU MTF v Trnave UIAM, 2015

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86444
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Remote dosimetry monitoring unit for human unfriendly environment / aut. Andrej Eliáš, Pavol Závacký
  Eliáš Andrej ; 067000  Závacký Pavol ; 066000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 23, Special Number (2015), s. 37-44
  construction environment
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/casopis_Vedecke_prace/specialnumber/4__Elias_Zavacky.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. Hypervisor for virtualization in private cloud / aut. Pavol Závacký, Andrej Eliáš, Maximilián Strémy
  Závacký Pavol  Eliáš Andrej ; 067000 Strémy Maximilián ; 067000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 23, Special Number (2015), s. 79-84
  hypervisor private cloud virtualization
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/casopis_Vedecke_prace/specialnumber/9_Zavacky_Elias_Stremy.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Influence of architecture on reliability and safety of the SRCS with safety PLC / aut. Peter Cuninka, Pavol Závacký, Maximilián Strémy
  Cuninka Peter ; M6000  Závacký Pavol ; M6000 Strémy Maximilián ; MN7000
  Mathematics and Computers in Science and Industry : . CD-ROM, s. 225-230
  safety PLC architecture SRCS
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. The spatial distribution of human exposure to PCBs around a former production site in Slovakia / aut. Soňa Wimmerová, Alan Watson, Beata Drobná, Eva Šovčíková, Roland Weber, Kinga Lancz, Henrieta Patayová, Denisa Richterová, Vladimíra Koštiaková, Dana Jurečková, Pavol Závacký, Maximilián Strémy, Todd A Jusko, Ľubica Palkovičová, Irva Hertz-Picciotto, Tomáš Trnovec
  Wimmerová Soňa  Watson Alan Drobná Beata Šovčíková Eva Weber Roland Lancz Kinga Patayová Henrieta Richterová Denisa Koštiaková Vladimíra Jurečková Dana Závacký Pavol ; 066000 Strémy Maximilián ; 067000 Jusko Todd A. Palkovičová Ľubica Hertz-Picciotto Irva Trnovec Tomáš
  Environmental science and pollution research . Vol. 22, iss. 19, 07 August 2015 (2015), s. 14405-14415
  risk assessment
  http://download.springer.com/static/pdf/31/art%253A10.1007%252Fs11356-015-5047-9.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Farticle%2F10.1007%2Fs11356-015-5047-9&token2=exp=1440506428~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F31%2Fart%25253A10.1007%25252Fs11356-015-5047-9.pdf%3ForiginUrl%3Dhttp%253A%252F%252Flink.springer.com%252Farticle%252F10.1007%252Fs11356-015-5047-9*~hmac=df3370f9abd8bb1aeefaed3e1e1f3d4fa43f60c9ce843bd86277d36fc0d260cd
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 8. Virtual infrastructure and open source resources
  Závacký Pavol ; M6000  Strémy Maximilián ; M6000
  INFOCOM 6 : . s.31-41
  virtual infrastructure
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Databáza ponuky na spoluprácu s praxou. zverejnené: 15.12.2014 aut. Kvetoslava Rešetová, Jaroslav Otčenáš, Pavol Závacký
  Rešetová Kvetoslava ; M9300  Otčenáš Jaroslav Závacký Pavol ; 066000
  2014
  http://www.ponukapreprax.mtf.stuba.sk/sk/home
  elektronický textový údaj
  GHG - Works carried in Internet
  article

  article

 10. Migrácia podnikovej domény
  Kolenčík Peter ; M  Závacký Pavol (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2013
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79342
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book