Search results

Records found: 43  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu65794^"
 1. Wastewater Treatment with Nitrogen Removal in Reactors with Granulated Biomass - Example of Research of Slovak Technology
  Drtil Miloslav ; C6290  Pagáčová Petra Galbová Katarína Jonatová Ivana
  Modern Environmental Management and Technologies, April 16-19, 2011, Kabul, Afghanistan . s.210-217
  post-denitrification anoxic granulated biomass anoxic USB reactoranoxic USB reactor
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Comparison of two flat sheet membrane modules used in real domestic wastewater treatmetn plant
  Pikorová Tina  Hlavínek Petr Jakubcová Zuzana Pagáčová Petra
  Advanced water supply and wastewater treatment:a road to safer society and environment : . s.nestr.
  domová čistiareň odpadových vôd household wastewater treatment plant membrane filtration membránová filtrácia odpadové vody wastewater
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Zhrnutie výsledkov o anoxickej granulácii v denitrifikačnom USB reaktore od laboratórneho modelovania až po poloprevádzku
  Galbová Katarína  Jonatová Ivana Babjaková Lenka Drtil Miloslav ; C6290 Pagáčová Petra
  Odpadové vody 2010 : . s.139-144
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Denitrification in USB reactor with granulated biomass
  Pagáčová Petra  Galbová Katarína Drtil Miloslav ; C6290 Jonatová Ivana
  2010
  anoxic granulated biomass, dentrification in USB reactor, inoculum for anoxic granulation
  XXX
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Comparison of anoxic granulation in USB reactor with various inocula
  Galbová Katarína  Pagáčová Petra Drtil Miloslav ; C6290 Jonatová Ivana
  2010
  anoxic granulation post-denitrification USB reactor inoculum
  XXX
  ADD - Scientific titles in home carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Možnosti uskladnenia anoxickej granulovanej biomasy v denitrifikačnom USB reaktore
  Jonatová Ivana  Galbová Katarína Drtil Miloslav ; C6290 Babjaková Lenka Pagáčová Petra
  2010
  postdenitrifikácia USB reaktor anoxická granulovaná biomasa uskladnenie anoxickej granulovanej biomasy
  XXX
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Anoxic Granulation in USB Reactor with Various External Substrates
  Galbová Katarína  Jonatová Ivana Babjaková Lenka Drtil Miloslav ; C6290 Pagáčová Petra
  2010 . - 2 s
  post-denitrification anoxic granulation
  XXX
  AFC - Reports at international scientific conferences
  AFC
  article

  article

 8. Porovnanie dvoch membránových modulov skúmaných v reálnych podmienkach domovej čistiarni odpadových vôd
  Pikorová Tina  Matulová Zuzana Hlavínek Petr Pagáčová Petra Drtil Miloslav ; C6290 Rusnák Dušan ; V280
  Odpadové vody 2010 : . s.98-103
  domová čistiareň odpadových vôd household wastewater treatment plant membrane filtration membránová filtrácia odpadová voda wastewater
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  BED
  article

  article

 9. Mikrobiologické zloženie anoxickej granulovanej biomasy : Podbanské, 21.-23.10.2009
  Galbová Katarína  Žiláková Ľubomíra Jonatová Ivana Pagáčová Petra Drtil Miloslav ; C6290
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd - zborník prednášok a posterov 6. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou, Podbanské, 21.-23.10.2009 . s.351-358
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Laboratórne modelovanie aktivácie s kombinovanou biomasou a membránovou filtráciou : Podbanské, 21.-23.10.2009
  Pagáčová Petra  Matulová Zuzana Drtil Miloslav ; C6290 Bodík Igor ; C6290 Hlavínek Petr
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd - zborník prednášok a posterov 6. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou, Podbanské, 21.-23.10.2009 . s.409-415
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.