Search results

Records found: 43  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu65794^"
 1. Comparison of two flat sheet membrane modules used in real domestic wastewater treatmetn plant
  Pikorová Tina  Hlavínek Petr Jakubcová Zuzana Pagáčová Petra
  Advanced water supply and wastewater treatment:a road to safer society and environment : . s.nestr.
  domová čistiareň odpadových vôd household wastewater treatment plant membrane filtration membránová filtrácia odpadové vody wastewater
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Wastewater Treatment with Nitrogen Removal in Reactors with Granulated Biomass - Example of Research of Slovak Technology
  Drtil Miloslav ; C6290  Pagáčová Petra Galbová Katarína Jonatová Ivana
  Modern Environmental Management and Technologies, April 16-19, 2011, Kabul, Afghanistan . s.210-217
  post-denitrification anoxic granulated biomass anoxic USB reactoranoxic USB reactor
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Porovnanie dvoch membránových modulov skúmaných v reálnych podmienkach domovej čistiarni odpadových vôd
  Pikorová Tina  Matulová Zuzana Hlavínek Petr Pagáčová Petra Drtil Miloslav ; C6290 Rusnák Dušan ; V280
  Odpadové vody 2010 : . s.98-103
  domová čistiareň odpadových vôd household wastewater treatment plant membrane filtration membránová filtrácia odpadová voda wastewater
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  BED
  article

  article

 4. Anoxic Granulation in USB Reactor with Various External Substrates
  Galbová Katarína  Jonatová Ivana Babjaková Lenka Drtil Miloslav ; C6290 Pagáčová Petra
  2010 . - 2 s
  post-denitrification anoxic granulation
  XXX
  AFC - Reports at international scientific conferences
  AFC
  article

  article

 5. Možnosti uskladnenia anoxickej granulovanej biomasy v denitrifikačnom USB reaktore
  Jonatová Ivana  Galbová Katarína Drtil Miloslav ; C6290 Babjaková Lenka Pagáčová Petra
  2010
  postdenitrifikácia USB reaktor anoxická granulovaná biomasa uskladnenie anoxickej granulovanej biomasy
  XXX
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Zhrnutie výsledkov o anoxickej granulácii v denitrifikačnom USB reaktore od laboratórneho modelovania až po poloprevádzku
  Galbová Katarína  Jonatová Ivana Babjaková Lenka Drtil Miloslav ; C6290 Pagáčová Petra
  Odpadové vody 2010 : . s.139-144
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Denitrification in USB reactor with granulated biomass
  Pagáčová Petra  Galbová Katarína Drtil Miloslav ; C6290 Jonatová Ivana
  2010
  anoxic granulated biomass, dentrification in USB reactor, inoculum for anoxic granulation
  XXX
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Comparison of anoxic granulation in USB reactor with various inocula
  Galbová Katarína  Pagáčová Petra Drtil Miloslav ; C6290 Jonatová Ivana
  2010
  anoxic granulation post-denitrification USB reactor inoculum
  XXX
  ADD - Scientific titles in home carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Vyžitie USB reaktora s anoxickou granulovanou biomasou pri čistení odpadových vôd
  Galbová Katarína  Jonatová Ivana Pagáčová Petra
  Ekológia a environmentalistika, zborník príspevkov doktorandov zo 6. študentskej vedeckej konferencie . s.35-41
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Comparison of anoxic granulation in USB reactor with various inocula
  Galbová Katarína  Pagáčová Petra Drtil Miloslav ; C6290 Jonatová Ivana
  Proceedings of the 36th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, 25.-29.5.2009, Tatranské Matliare . s.151-1 - 151-10
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article