Search results

 1. The Influence of Different Structures of Silicates on an Efficient CVD Growth of Carbon Nanotubes
  Kadlečíková Magdaléna ; E030  Bédiová Katarína Breza Juraj ; E030 Jesenák Karol Kolmačka Michal Vančo Ľubomír ; E030 Lazišťan Filip ; E030 Ďuračková Daniela ; E030
  EDS´13. Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2013 : . s.155-159
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Synthesis of Nanocomposites Based on Nanotubes and Silicates
  Breza Juraj ; E030  Pastorková Katarína Kadlečíková Magdaléna ; E030 Jesenák Karol Čaplovičová Mária Kolmačka Michal Lazišťan Filip ; E030
  Applied Surface Science . Vol. 258 (2012), s.2540-2543
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 3. The Growth of Multi-Walled Carbon Nanotubes on Natural Clay Minerals (Kaolinite, Nontronite and Sepiolite)
  Pastorková Katarína  Jesenák Karol Kadlečíková Magdaléna ; E030 Breza Juraj ; E030 Kolmačka Michal Čaplovičová Mária Lazišťan Filip ; E030 Michalka Miroslav
  Applied Surface Science . Vol. 258 (2012), s.2661-2666
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 4. In Situ Formation of NanoComposites Based on Carbon Nanotubes and PhylloSilicates (Kaolinite and Sepiolite)
  Kadlečíková Magdaléna ; E030  Bédiová Katarína Breza Juraj ; E030 Jesenák Karol Kolmačka Michal Kadlečík Jozef Vančo Ľubomír ; E030 Čaplovičová Mária Lazišťan Filip ; E030
  NANOCON 2012 [elektronický zdroj] : . s.CD ROM, [5] p.
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Creation of Nanocomposites Based on Carbon Nanotubes and Zeolite and Carbon Nanotubes and Montmorillonite
  Kadlečíková Magdaléna ; E030  Breza Juraj ; E030 Jesenák Karol Pastorková Katarína Kolmačka Michal Čaplovičová Mária Lazišťan Filip ; E030
  NANOCON 2011 : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Formation of Nanocomposites Based on Carbon Nanotubes and Silicates
  Breza Juraj ; E030  Pastorková Katarína Kadlečíková Magdaléna ; E030 Jesenák Karol Čaplovičová M. Kolmačka Michal Lazišťan Filip ; E030
  APCOM 2011. Applied Physics of Condensed Matter : . s.44-47
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Výber zaujímavých štruktúr uhlíkových nanorúrok pripravených na ílových mineráloch a zeolitoch
  Jesenák Karol  Kadlečíková Magdaléna ; E030 Breza Juraj ; E030 Pastorková Katarína Kolmačka Michal Lazišťan Filip ; E030 Michalka Miroslav Čaplovičová Mária
  Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku : . s.136-144
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 8. Stručná charakteristika výskumu syntéz nanorúrok na Katedre mikroelektroniky FEI STU a na Katedre anorganickej chémie PF UK
  Jesenák Karol  Kadlečíková Magdaléna ; E030 Breza Juraj ; E030 Pastorková Katarína Kolmačka Michal Lazišťan Filip ; E030 Michalka Miroslav
  Sborník příspěvků 13. ročníku Konference o speciálních anorganických pigmentech a práškových materiálech : . s.72-74
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Connections and Bridges of Carbon Nanotubes Grown on Aluminosilicates (Namely: Montmorillonite and Zeolite - Clinoptilolite)
  Kadlečíková Magdaléna ; E030  Pastorková Katarína Lazišťan Filip ; E030 Breza Juraj ; E030 Jesenák Karol Kolmačka Michal
  NANOCON 2010 : . s.CD-Rom
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Carbon Nanotube Bridges Grown on Aluminosilicates by Hot Filament CVD Process
  Pastorková Katarína  Kadlečíková Magdaléna ; E030 Lazišťan Filip ; E030 Kolmačka Michal Jesenák Karol Breza Juraj ; E030 Michalka Miroslav
  Nanoved & Nanotech & Techtransfer 2010 : . s.P-019
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article