Search results

 1. Vplyv biometrických charakteristík používateľa na autentifikáciu pod smartfónovou platformou
  Krajčirik Denis ; 070200  Chudá Daniela ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 17.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142051
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Vplyv biometrických charakteristík používateľa na autentifikáciu pod smartfónovou platformou
  Lapšanský Štefan ; 070200  Chudá Daniela ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 17.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134879
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Androidový simulátor na testovanie automatov a formálnych gramatík
  Lihan Kamil ; 070200  Chudá Daniela ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 17.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-INFO

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142070
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Dodatočné autentifikovanie používateľa pomocou biometrických charakteristík pod Android platformou
  Štofaňák Peter ; 070200  Chudá Daniela ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145574
  diplomová práca
  book

  book

 5. Detekcia textových falošných správ v sociálnych sieťach
  Jendrejčák Tomáš ; 070200  Chudá Daniela ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151430
  diplomová práca
  book

  book

 6. Ochrana súkromia na Internete a spôsoby správy osobných údajov
  Murín Matej ; 070200  Chudá Daniela ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : I-ISS2

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145550
  diplomová práca
  book

  book

 7. Detekcia zmien behaviorálnych biometrických charakteristík mobilných zariadení
  Rajníková Mária ; 070200  Chudá Daniela ; 070200 (Thesis advisor)
  2020
  FIIT ; Date of acceptation : 16.06.2020 ; Degreee discipline : informatika ; Degree program : B-IB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142132
  bakalárska práca
  book

  book

 8. SGFA: A Two-Factor Smartphone Authentication Mechanism Using Touch Behavioral Biometrics / aut. Lukáš Janík, Daniela Chudá, Kamil Burda
  Janík Lukáš ; 070000  Chudá Daniela ; 070200 Burda Kamil
  CompSysTech 2020 . S. 35-42
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Towards Automatic Comparison of Cloud Service Security Certifications / aut. Martin Labaj, Karol Rástočný, Daniela Chudá
  Labaj Martin ; 070200  Rástočný Karol ; 070200 Chudá Daniela ; 070200
  SOFSEM 2019: Theory and Practice of Computer Science. 45th International Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science, Nový Smokovec, Slovakia, January 27-30, 2019, Proceedings . S. 297-309
  spracovanie prirodzeného jazyka ontológia certifikácia služby Cloud certifikačná schéma
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Source code authorship approaches natural language processing / aut. Juraj Petrík, Daniela Chudá
  Petrík Juraj ; 070200  Chudá Daniela ; 070200
  Proceedings of the 19th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, Bulgaria — September 13 - 14, 2018 / . S. 58-61
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article