Search results

Records found: 289  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu6679^"
 1. Katalytická pyrolýza plastov v kónickom reaktore za použitia klinoptilolitu a ZSM-5 ako katalyzátorov / aut. Tomáš Ondrovič, Elena Hájeková, András Peller, Božena Vasilkovová, Pavol Hudec, Michal Horňáček, Jozef Mikulec
  Ondrovič Tomáš ; 048130  Hájeková Elena ; 048130 Peller András ; 048130 Vasilkovová Božena ; 048130 Hudec Pavol ; 048170 Horňáček Michal ; 048130 Mikulec Jozef
  Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku 2023 . S. 60-65
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Príprava bionafty na katalyzátoroch na báze zmesných oxidov / aut. Miroslava Mališová, Michal Horňáček, András Peller, Lívia Izsák, Pavol Hudec
  Mališová Miroslava ; 040000  Horňáček Michal ; 048130 Peller András ; 048130 Izsák Lívia ; 048130 Hudec Pavol ; 048170
  Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku 2023 . S. 66-73
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Použitie klinoptilolitu ako katalyzátora pri katalytickej pyrolýze plastov / aut. Božena Vasilkovová, Elena Hájeková, Tomáš Ondrovič, Pavol Hudec
  Vasilkovová Božena ; 048130  Hájeková Elena ; 048130 Ondrovič Tomáš ; 048130 Hudec Pavol ; 048170
  Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku 2023 . S. 27-36
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Možnosti aplikácie HR-TEM pri charakterizácii hierarchicky-štrukturovaných zeolitoch ZSM-5 / aut. Pavol Hudec, Viliam Vretenár, Michal Horňáček
  Hudec Pavol ; 048170  Vretenár Viliam ; 060700 Horňáček Michal ; 048130
  Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku 2023 . S. 53-59
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Príprava, charakterizácia a aplikácia hierarchicky štruktúrovaných zeolitov typu ZSM-5 / aut. Michal Horňáček, Miroslava Mališová, Pavol Hudec
  Horňáček Michal ; 048130  Mališová Miroslava ; 040000 Hudec Pavol ; 048170
  Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku 2023 . S. 74-82
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Aromatization of n-hexane over hierarchical Ga- and Zn-ZSM-5 zeolites / aut. Michal Horňáček, Miroslava Mališová, Pavol Hudec
  Horňáček Michal ; 048130  Mališová Miroslava ; 048130 Hudec Pavol
  Book of abstracts of the 10th International Conference on Chemical Technology . S. 196-196
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 7. Príprava biopalív transesterifikáciou olejov na heterogénnych katalyzátoroch
  Mališová Miroslava ; 048130  Hudec Pavol ; 048170 (Thesis advisor)
  2023
  FCHPT ; 11.05.2023 ; chemické inžinierstvo a technológie ; D-ATEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=172523
  dizertačná práca
  book

  book

 8. Zhodnocovanie odpadových plastov pyrolýzou / aut. Tomáš Ondrovič, Elena Hájeková, Jozef Mikulec, Pavol Hudec
  Ondrovič Tomáš ; 048130  Hájeková Elena ; 048130 Mikulec Jozef Hudec Pavol ; 048170
  Power-to X Technology, Energetické technológie . S. 33-33
  článok zo zborníka
  BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 9. Krakovanie polypropylénu v prítomnosti prírodného zeolitu klinoptilolitu / aut. Božena Vasilkovová, Elena Hájeková, Pavol Hudec
  Vasilkovová Božena ; 048130  Hájeková Elena ; 048130 Hudec Pavol ; 048170
  Power-to X Technology, Energetické technológie . S. 32-32
  článok zo zborníka
  BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 10. Recycling of HDPE using combination of natural clinoptilolite and HZSM-5 / aut. Božena Vasilkovová, Elena Hájeková, Pavol Hudec, Martin Vatrt
  Vasilkovová Božena ; 048130  Hájeková Elena ; 048130 Hudec Pavol ; 048130 Vatrt Martin
  9th International Conference on Chemical Technology , ICCT 2022 : . S. [1-1]
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.