Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stu6711^"
 1. Estimation of Screened Plasma Resonance Frequencies of a Layered Semiconductor Using a Single Oblique Incidence Reflectance Spectrum
  Foltin Ondrej ; E150 
  Physica Status Solidi (A)-Applications and Materials Science . Vol. 204, No. 4 (2007), s.1158-1161
  šikmá zrkadlová odrazivosť plazmová rezonancia vrstenvatý polovodič
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Optical Reflectance of Cu/Graphite Compounds
  Foltin Ondrej ; E150  Bielek Jozef ; E060
  APCOM 2002. Applied physics of condensed matter : . s.49-51
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Skúmanie opticky jednoosových, prirodzene vrstevnatých polovodičov s využitím spektra šikmej zrkadlovej odrazivosti : Kand.diz.práca : V.odb. 11-22-9 : Obh. 18.12.1992 / [aut.] Foltin,Ondrej, Ing
  Foltin Ondrej ; E150 
  Bratislava : STU v Bratislave EF, 1992 . - 91 s Autoref.1992, 12 s
  jednoosové polovodiče meranie koeficientu zrkadlového odrazu
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Fyzika tuhých látok : Návody na cvičenia. Spektroskopické metódy / [aut.]Ondrej Foltín
  Foltin Ondrej ; E150 
  1.vyd., 1.dotlač
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1981 . - 107 s
  fyzika tuhých látok metódy spektroskopické spektroskopia
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF6010
  book

  book

 5. Fyzika tuhých látok : Návody na cvičenia. Spektrometrické metódy / [aut.] Foltin,Ondrej
  Foltin Ondrej ; E150 
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1980 . - 107 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI5100
  book

  book

 6. Optické vlastnosti ovplyvnené elektrickýcm poľom tlakom a teplotou : Priebežná výskumná správa etapy čiastkovej úlohy č. I-1-3/7 za rok 1976, 1977 a I. polrok 1978
  Náter Ivan (Research team head)  Foltin Ondrej (Research team head) ; E150 Adlerová Eleonóra Budke Otto ; E150 Lasz Jozef
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1978 . - 36 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book