Search results

 1. Parametric analysis for performance optimization of line-start synchronous motor with interior asymmetric permanent magnet array rotor topology / aut. Vasilija Sarac, Dragan Minovski, Peter Janiga
  Sarac Vasilija  Minovski Dragan Janiga Peter ; 032000
  Electronics . Vol. 11, iss. 4 (2022), Art. no. 531 [22] s.
  line-start synchronous motor efficiency factor power factor optometric analysis transient models
  https://www.mdpi.com/2079-9292/11/4/531
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. 3D tlač častí svietidiel
  Grega Miloš ; 032000  Janiga Peter ; 032000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 29.06.2021 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : B-ENE . - 58 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F29BCC1F31F28&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 3. BIM a projektovanie líniových stavieb rozvodu elektriny
  Mihaľ Daniel ; 032000  Janiga Peter ; 032000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 30.06.2021 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : B-ENE . - 75 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F2CB5C3F31F28&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Koncept inteligentného mesta v nadväznosti na siete verejného osvetlenia
  Pavlov Samuel ; 032000  Janiga Peter ; 032000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 30.06.2021 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : B-ENE . - 74 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F2CB5C0F31F28&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 5. BIM a projektovanie elektrických inštalácií rodinných domov
  Sátor Imrich ; 032000  Janiga Peter ; 032000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 30.06.2021 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : B-ENE . - 82 s., príl.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F2BB9C5F31F28&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 6. BIM a projektovanie elektrických inštalácií
  Gyurkovics Tomáš ; 032000  Janiga Peter ; 032000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2021
  FEI ; Date of acceptation : 08.06.2021 ; Degreee discipline : elektrotechnika ; Degree program : I-ENE . - 83 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2DF2AC71C78DA39E9CF0B7873752&seo=CRZP-detail-kniha
  diplomová práca
  book

  book

 7. Comparison of electromagnetic fields emitted by typical overhead power line towers / aut. Jozef Bendík, Matej Cenký, Žaneta Eleschová, Anton Beláň, Boris Cintula, Peter Janiga
  Bendík Jozef ; 032000  Cenký Matej ; 032000 Eleschová Žaneta ; 032000 Beláň Anton ; 032000 Cintula Boris ; 032000 Janiga Peter ; 032000
  Electrical Engineering . Vol. 103, (2021), [12] s.
  Electromagnetic fields overhead power lines Health concerns Non-ionizing radiation
  https://link.springer.com/article/10.1007/s00202-020-01140-1
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Measurement of static frequency characteristics of home appliances in smart grid systems / aut. Anton Beláň, Boris Cintula, Matej Cenký, Peter Janiga, Jozef Bendík, Žaneta Eleschová, Adam Šimurka
  Beláň Anton ; 032000  Cintula Boris ; 032000 Cenký Matej ; 032000 Janiga Peter ; 032000 Bendík Jozef ; 032000 Eleschová Žaneta ; 032000 Šimurka Adam
  Energies . Vol. 14, iss. 6 (2021), Art. no. 1739 [17] s.
  static load characteristics frequency sensitivity coefficient frequency response smart grid home appliances measurement
  https://www.mdpi.com/1996-1073/14/6/1739
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Online monitoring of the power system stability based on the critical clearing time / aut. Žaneta Eleschová, Anton Beláň, Matej Cenký, Jozef Bendík, Boris Cintula, Peter Janiga
  Eleschová Žaneta ; 032000  Beláň Anton ; 032000 Cenký Matej ; 032000 Bendík Jozef ; 032000 Cintula Boris ; 032000 Janiga Peter ; 032000
  Przeglad elektrotechniczny . Vol. 97, Iss. 6 (2021), s. 122-127
  critical clearing time dynamic stability short-circuit power smart grid swing equation
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Typical values of energy performance indicators in road lighting / aut. Dionýz Gašparovský, Peter Janiga, Jana Raditschová
  Gašparovský Dionýz ; 032000  Janiga Peter ; 032000 Raditschová Jana ; 032000
  Advances in Electrical and Electronic Engineering : . Vol. 19, No. 2 (2021), s. 134-144
  energy efficiency energy performance energy saving lighting control luminous effiecacy public lighting road lighting
  http://advances.utc.sk/index.php/AEEE/article/view/4149
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article